Euler – 9 | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi
Ana Sayfa > C#, Programlama > Euler – 9

Euler – 9

06 February 2013

Euler serisinin dokuzuncu yazısında, Project Euler’in 9. sorusunu çözeceğiz;

Orjinal Soru; A Pythagorean triplet is a set of three natural numbers, a b c

For which, a2 + b2 = c2

For example, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52

There exists exactly one Pythagorean triplet for which a + b + c = 1000

Find the product a x b x c
Türkçesi; Pisagor teoremindeki üç doğal sayı a b ve c'dir; a2 + b2 = c2

Örneğin, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52

a + b + c'nin 1000 değerine sahip olduğu tek bir Pisagor üçlüsü vardır

Bu üçlüyü bulup, a x b x c değerini hesaplayın

Önce siz çözmeyi deneyin, çözemezseniz

private static int Euler9()
{
	int a = 0;
	int b = 0;
	int c = 0;
	int s = 1000;
	bool found = false;

	for (a = 1; a < s / 3; a++)
	{
		for (b = a; b < s / 2; b++)
		{
			c = s - a - b;

			if (a * a + b * b == c * c)
			{
				found = true;
				break;
			}
		}

		if (found)
		{
			break;
		}
	}

	return a * b * c;
}

public static class Program
{
	public static void Main(string[] args)
	{
		var Sonuc = Euler9();
		Console.WriteLine("Euler 9 sonuç : " + Sonuc)

		Console.ReadLine();
	}
}

 • public static void Main(string[] args)
  {
  Stopwatch watch1 = Stopwatch.StartNew();
  Console.WriteLine(pisagorUclusuCarpimi(100000).ToString());
  Console.WriteLine(watch1.ElapsedMilliseconds.ToString());

  }

  public static int pisagorUclusuCarpimi(int toplamlari)
  {
  int sinir = toplamlari / 2;

  for (int i = 2; i < sinir; i++)
  {
  for (int j = 1; j <= i; j++)
  {
  double kok = Math.Sqrt((i * i) + (j * j));
  if (kok % 1 == 0)
  {
  if (toplamlari%(kok+i+j)==0)
  {
  int katsayi=(toplamlari / ((int)kok + i + j));

  return (int)kok * katsayi * i * katsayi * j * katsayi;
  }
  }
  }

  }
  return 0;
  }