Windows Phone 8 uygulamasına Network Connection ayarları sayfası eklemek | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi
Ana Sayfa > Programlama, Windows Phone 8 > Windows Phone 8 uygulamasına Network Connection ayarları sayfası eklemek

Windows Phone 8 uygulamasına Network Connection ayarları sayfası eklemek

14 February 2013

Windows Phone 8 uygulamanıza Network Connection ayarları sayfalarını (örneğin; Airplane, Bluetooth, Cellular, WiFi) açan butonlar/linkler mi eklemek istiyorsunuz?

Bu yazıda ilgili ayarlar ekranlarını nasıl açacağımıza bakacağız.

Kullanmaya başlamadan önce Microsoft.Phone.Tasks namespace‘inde yeralan ConnectionSettingsTask sınıfını inceleyelim;

namespace Microsoft.Phone.Tasks
{
	public sealed class ConnectionSettingsTask
	{
		public ConnectionSettingsTask();
		public ConnectionSettingsType ConnectionSettingsType { get; set; }
		public void Show();
	}

	public enum ConnectionSettingsType
	{
		WiFi = 0,
		Bluetooth = 1,
		Cellular = 2,
		AirplaneMode = 3,
	}
}

Gördüğünüz gibi sealed anahtar kelimesi ile kalıtıma kapatılmış sınıf‘ın constructor haricinde ConnectionSettingsType tipinde ConnectionSettingsType isminde bir property’si, Show isminde bir method‘u bulunmakta.

ConnectionSettingsType enum’ı 4 adet değer içermektedir; WiFi, Bluetooth, Cellular ve AirplaneMode

Uygulama içerisinden ilgili ayarlar ekranını açmak için, örneğin bir buton‘un veya bir hyperlink‘in Click event‘ine aşağıdaki kodları yazmak lazım;

WiFi ayarlar ekranı açmak için;

ConnectionSettingsTask task = new ConnectionSettingsTask();
task.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.WiFi;
task.Show();

Bluetooth ayarlar ekranını açmak için;

ConnectionSettingsTask task = new ConnectionSettingsTask();
task.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.Bluetooth;
task.Show();

Cellular ayarlar ekranını açmak için;

ConnectionSettingsTask task = new ConnectionSettingsTask();
task.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.Cellular;
task.Show();

AirplaneMode ayarlar ekranını açmak için;

ConnectionSettingsTask task = new ConnectionSettingsTask();
task.ConnectionSettingsType = ConnectionSettingsType.AirplaneMode;
task.Show();