Proje Yönetimi Süreç Haritası | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi
Ana Sayfa > Proje Yönetimi > Proje Yönetimi Süreç Haritası

Proje Yönetimi Süreç Haritası

05 March 2013

PMI methodolojisine göre Proje Yönetim Süreç Haritası 5 süreç grubu‘na ve 9 bilgi alanı‘na dağıtılmış 42 süreçten oluşmaktadır.

PMBOK‘ta bu süreçler aşağıdaki gibi haritalanmıştır;

Başlangıç
Entegrasyon Yönetimi
Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi
Paydaşların Belirlenmesi

Planlama
Entegrasyon Yönetimi
Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Kapsam Yönetimi
Gereksinimlerin Toplanması
Kapsamın Tanımlanması
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Zaman Yönetimi
Aktivitelerin Tanımlanması
Aktivitelerin Sıralanması
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Maliyet Yönetimi
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
Bütçenin Belirlenmesi

Kalite Yönetimi
Kalitenin Planlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi
İletişimin Planlanması

Risk Yönetimi
Risk Yönetiminin Planlanması
Risklerin Tanımlanması
Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
Risk Yanıtlarının Planlanması

Tedarik Yönetimi
Tedariklerin Planlanması

Yürütme
Entegrasyon Yönetimi
Projenin Yürütülmesi, Yöetilmesi ve Yönlendirilmesi

Kalite Yönetimi
Kalite Güvencesinin Sağlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Ekibinin Oluşturulması
Proje Ekibinin Geliştirilmesi
Proje Ekibinin Yönetilmesi

İletişim Yönetimi
Bilgilerin Dağıtılması
Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi

Tedarik Yönetimi
Tedariklerin Yürütülmesi

İzleme ve Kontrol
Entegrasyon Yönetimi
Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Kapsam Yönetimi
Kapsamın Doğrulanması
Kapsamın Kontrolü

Zaman Yönetimi
Zaman Çizelgesinin Kontrolü

Maliyet Yönetimi
Maliyetlerin Kontrolü

Kalite Yönetimi
Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

İletişim Yönetimi
Performansın Raporlanması

Risk Yönetimi
Risklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Tedarik Yönetimi
Tedarik İşlerinin İdaresi

Kapanış
Entegrasyon Yönetimi
Projenin ya da Fazın Kapatılması

Tedarik Yönetimi
Tedariklerin Kapanışı