Proje Yönetimi | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Proje Yönetimi kategorisi için arşiv

Proje Yönetimi Süreç Haritası

05 March 2013 Yorum yapılmamış

PMI methodolojisine göre Proje Yönetim Süreç Haritası 5 süreç grubu‘na ve 9 bilgi alanı‘na dağıtılmış 42 süreçten oluşmaktadır.

PMBOK‘ta bu süreçler aşağıdaki gibi haritalanmıştır;

Başlangıç
Entegrasyon Yönetimi
Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi
Paydaşların Belirlenmesi

Planlama
Entegrasyon Yönetimi
Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Kapsam Yönetimi
Gereksinimlerin Toplanması
Kapsamın Tanımlanması
İş Kırılım Yapısının Oluşturulması

Zaman Yönetimi
Aktivitelerin Tanımlanması
Aktivitelerin Sıralanması
Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi

Maliyet Yönetimi
Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
Bütçenin Belirlenmesi

Kalite Yönetimi
Kalitenin Planlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Planının Geliştirilmesi

İletişim Yönetimi
İletişimin Planlanması

Risk Yönetimi
Risk Yönetiminin Planlanması
Risklerin Tanımlanması
Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
Risk Yanıtlarının Planlanması

Tedarik Yönetimi
Tedariklerin Planlanması

Yürütme
Entegrasyon Yönetimi
Projenin Yürütülmesi, Yöetilmesi ve Yönlendirilmesi

Kalite Yönetimi
Kalite Güvencesinin Sağlanması

İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Ekibinin Oluşturulması
Proje Ekibinin Geliştirilmesi
Proje Ekibinin Yönetilmesi

İletişim Yönetimi
Bilgilerin Dağıtılması
Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi

Tedarik Yönetimi
Tedariklerin Yürütülmesi

İzleme ve Kontrol
Entegrasyon Yönetimi
Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Kapsam Yönetimi
Kapsamın Doğrulanması
Kapsamın Kontrolü

Zaman Yönetimi
Zaman Çizelgesinin Kontrolü

Maliyet Yönetimi
Maliyetlerin Kontrolü

Kalite Yönetimi
Kalite Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

İletişim Yönetimi
Performansın Raporlanması

Risk Yönetimi
Risklerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi

Tedarik Yönetimi
Tedarik İşlerinin İdaresi

Kapanış
Entegrasyon Yönetimi
Projenin ya da Fazın Kapatılması

Tedarik Yönetimi
Tedariklerin Kapanışı

Uncategorized

Proje Yönetimi (Project Management) Nedir?

02 March 2013 Yorum yapılmamış

İş yaşantımızda sıklıkla duyduğumuz Proje, Benzersiz bir ürün veya hizmet oluşturmak için yürütülen geçici bir girişimdir.

Bir çalışmanın proje olması için başlangıç ve bitiş zamanları olması lazım, aksi taktirde çalışma proje olarak değil, operasyon olarak değerlendirilmelidir.

Proje ve Operasyon faaliyetlerinin özellikleri;

Operasyon

 • Sınırlı sayıda kaynak tarafından gerçekleştirilir (insan-makina-yazılım-vs.)
 • Hiç değişmeden yada az değişikliğe uğrayarak tekrarlar
 • Sürekliliği vardır
 • Daha önce yapılmış olabilir, daha sonra da tekrarlama olasılığı vardır
 • Tüm faaliyet belirli/tanımlıdır

Proje

 • Sınırlı sayıda kaynak tarafından gerçekleştirilir (insan-makina-yazılım-vs.)
 • Tamamen yenidir
 • Bir defaya mahsus gerçekleştirilir
 • Zamanla gelişim gösterir
 • Daha önce yapılmamış olmalıdır
 • Daha sonra birebir aynı şekilde yapılamama
 • Tüm faaliyet belirli/tanımlı değildir

Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalınması ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir.

Proje Yönetimi süreçlerinin şirketlerde daha fazla karşılaşılır olması özellikle aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmaktadır;

 • Projelerin daha kapsamlı olması
 • Küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı
 • İletişimdeki zorlukların artması

Proje Yönetimi faaliyetlerinin şirketlere kazandırdıkları;

 • Kaynakların daha efektif yönetilmesi
 • Toplam kalite’de iyileşme
 • Karlılığın artması
 • Risklere ve Fırsatlara karşı hazırlıklı olmak
 • Daha gerçekçi hedefler belirlenebilir

Dünya’nın en büyük kar-amacı-gütmeyen organizasyonlarından biri olan PMI‘ın (Project Management Institute) resmi yayını olan PMBOK‘a (Project Management Body of Knowledge) göre Proje Yönetimi Süreçleri (Processes) aşağıdaki 5 madde’de toplanmıştır;

 • Başlangıç (Initiating)
 • Planlama (Planning)
 • Yürütme (Executing)
 • İzleme ve Kontrol (Monitoring and Controlling)
 • Kapanış (Closing)

PMBOK‘ta tanımlanan 9 adet Bilgi Alanı (Knowledge Area) vardır;

 • Entegrasyon (Integration)
 • Kapsam (Scope)
 • Zaman (Time)
 • Maliyet (Cost)
 • Kalite (Quality)
 • İnsan Kaynakları (Human Resources)
 • İletişim (Communications)
 • Risk (Risk Management)
 • Tedarik (Procurement)
Uncategorized