Yorum | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar yorum

C# ile Uygulama Geliştirirken Yorum Satırlarını Kullanmak

18 February 2010 Yorum yapılmamış

Bu yazımda aslında çok kolay bir konuyu işliyor olacağım, C# kodunuza yorum satır(lar)ı eklemek.

Bu konuyu yazmamdaki asıl amacım, BilgeAdam‘daki öğrencilerim için hatırlatma niteliğinde olmasıdır.

C# geleneksel C-tarzı yorum satır(lar)ını destekler; (// …) veya (/* … */)

// Bu satır örnek olarak yorum haline getirilmiştir.
/* Bu satır örnek olarak yorum haline getirilmiştir. */

Tek satır yorum operatörünün (//) satırda buluduğu noktadan satırın sonuna kadar herşey yorum olarak kabul edilir.

Çok satır yorum operastöründe (/* */), başlangıç operatöründen (/*) bitiş operatörüne (*/) kadar herşey yorum olarak kabul edilir.

Tek satırlı ve çok satırlı yorumlar şu şekilde yazılabilir;

// Tek satırlı yorum
/* Bu satırlar
çok satırlı yorum
için iyi bir örnektir. */

Aşağıdaki kod’da geçerlidir;

Console.WriteLine(/* İşte yorum! */ “Kodun burası derlenir.”);

Aynı zamanda aşağıdaki gibi kodlar sayesinde, satır içerisinde kod parçalarına yorum yazabilmek mümkündür;

EkranaCiz(Boy, /* Yukseklik */ 250);

Tabiki string karakterleri arasındaki yorum operatörleri, normal karakter olarak değerlendirilecektir;

string mesaj = “/* Bu normal bir metin değişkenidir */”;

Uncategorized