UserPreferenceChanged | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar UserPreferenceChanged

C# Sistem Olayları (SystemEvents)

16 August 2010 2 yorum

C# ile geliştirdiğimiz uygulamalarda, işletim sistemi seviyesinde oluşan bazı olayları yakalamamız ve bu olaylarla ilgili kodlar yazmamız gerekebilir.

Örneğin, kullanıcı Windows oturumunu kapatırken, biz de uygulamamızı kapatmak veya şifre korumasını aktif hale getirmek isteyebiliriz.

Veya, kullanıcı Windows oturumunu kapattığında hala çalışmakta olan uygulamamızın belirli durumları loglamasını ve kullanıcı oturumunu geri açtığında bu logları kullanıcıya göstermeyi isteyebiliriz.

Kullanıcının, kendi ayarlarını değiştirmesinden, ekran çözünürlüğünü değiştirmesine kadar, çeşitli işletim sistemi olaylarını C# ile yakalayabilir ve ilgili olaylara kod yazabiliriz.

Öncelikle Microsoft.Win32 namespace‘ini kodumuzun using kısmına ekleyelim;

using Microsoft.Win32;

Daha sonra yapmamız gereken, SystemEvents sınıfının statik olaylarını delegate methodlar sayesinde yakalamak.

Örneğin, ekran ayarlarının değiştirilmesi anında uygulamamızın belirli bir işi gerçekleştirmesini istiyorsak;

SystemEvents.DisplaySettingsChanging += delegate(object sender, EventArgs e) {
	Console.WriteLine("Windows Görüntü Çözünürlüğü değiştiriliyor");
};

Başka yakalayabileceğimiz olaylar;

DisplaySettingsChanging : Ekran özellikleri değiştirilirken
DisplaySettingsChanged : Ekran özellikleri değiştirildikten sonra
InstalledFontsChanged : İşletim Sisteminde kurulu fontlarda değişiklik olduğunda
PaletteChanged : Kullanıcı farklı bir palet kullanan başka bir uygulamaya geçtiğinde
PowerModeChanged : Kullanıcı oturumunu Suspend veya Resume yaptığında
SessionEnding : Kullanıcı oturumunu veya işletim sistemini kapatırken
SessionEnded : Kullanıcı oturumunu veya işletim sistemini kapattığında
SessionSwitch : Kullanıcı oturumunu değiştirirken
TimeChanged : Sistem saati değiştiğinde
UserPreferenceChanging : Kullanıcı ayarlarını değiştirirken
UserPreferenceChanged : Kullanıcı ayarlarını değiştirdiğinde

Örnek uygulamanın tüm kodları;

using System;
using Microsoft.Win32;

class Program
{
	static void Main(string[] args)
	{
		SystemEvents.DisplaySettingsChanging += delegate(object sender, EventArgs e) {
			Console.WriteLine("Windows Görüntü Çözünürlüğü değiştiriliyor");
		};

		SystemEvents.DisplaySettingsChanged += delegate(object sender, EventArgs e)
		{
			Console.WriteLine("Windows Görüntü Çözünürlüğü değiştirildi");
		};

		SystemEvents.InstalledFontsChanged += delegate(object sender, EventArgs e) {
			Console.WriteLine("Windows yüklü fon listesinde değişiklik var (ekleme veya silme)");
		};

		SystemEvents.SessionEnding += delegate(object sender, SessionEndingEventArgs e) {
			switch (e.Reason)
			{
				case SessionEndReasons.Logoff:
					Console.WriteLine("Windows Kapatılıyor (LogOff)");
					break;
				case SessionEndReasons.SystemShutdown:
					Console.WriteLine("Windows Kapatılıyor (Shutdown)");
					break;
			}
		};

		SystemEvents.SessionEnded += delegate(object sender, SessionEndedEventArgs e) {
			switch (e.Reason)
			{
				case SessionEndReasons.Logoff:
					Console.WriteLine("Windows Kapatıldı (LogOff)");
					break;
				case SessionEndReasons.SystemShutdown:
					Console.WriteLine("Windows Kapatıldı (Shutdown)");
					break;
			}
		};

		SystemEvents.SessionSwitch += delegate(object sender, SessionSwitchEventArgs e) {
			switch (e.Reason)
			{
				case SessionSwitchReason.SessionLock:
					Console.WriteLine("Windows Kilitlendi (Windows Locked)");
					break;
				case SessionSwitchReason.SessionUnlock:
					Console.WriteLine("Windows Açıldı (Windows Unlocked)");
					break;
			}
		};

		SystemEvents.UserPreferenceChanging += delegate(object sender, UserPreferenceChangingEventArgs e) {
			Console.WriteLine(e.Category.ToString() + " Ayarları Güncelleniyor");
		};

		SystemEvents.UserPreferenceChanged += delegate(object sender, UserPreferenceChangedEventArgs e) {
			Console.WriteLine(e.Category.ToString() + " Ayarları Güncellendi");
		};

		Console.ReadLine();
	}
}