Tolower | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar tolower

Bu kodda ne yanlış var? – 7

31 October 2010 7 yorum

Aşağıdaki kod sayesinde ekrana, listedeki isimleri küçük harflerle yazdırmak istiyorsunuz.

using System;
using System.Collections.Generic;

public class EkranaYazdir
{
	public static void Main()
	{
		List<string> Kisiler = new List<string>();

		Kisiler.Add("AHMET");
		Kisiler.Add("MEHMET");
		Kisiler.Add("AYŞE");
		Kisiler.Add("FATMA");

		/// string elemanları küçük harfe çevir
		Kisiler.ForEach(
			delegate(string k)
			{
				k = k.ToLower();
			}
		);

		/// console'a yaz
		Kisiler.ForEach(
			delegate(string s)
			{
				Console.WriteLine(s);
			}
		);
	}
}

MSDN‘de List<T>.ForEach() sayfasında;

Orjinali; Performs the specified action on each element of the List.

Türkçesi; Listedeki her eleman için belirlenmiş action çalıştırır.

yazısını okudunuz, ve kodun doğru çalışmasını bekliyorsunuz.

Fakat istediğiniz gibi çalışmıyor, sizce problem nedir ve nasıl düzeltilebilir?

C# String’i Title Case’e (Kelimelerin Baş Harfleri Büyük Gerisi Küçük) Çevirme

25 January 2010 10 yorum

.Net Framework içerisinde string.ToUpper() ve string.ToLower() fonksiyonlarını kullanarak string değişkenin içeriğini BÜYÜK ve küçük harfe çevirebiliyoruz.

Metni Upper Case (Tümü Büyük Harfler) ve Lower Case (Tümü Küçük Harfler) formatlamak haricinde Title Case (Kelimelerin Baş Harfleri Büyük Gerisi Küçük) çevirmek yaygın kullanılan başka bir formattır.

string sınıfına bir Extension Method yazarak bu özelliğe sahip olmasını sağlayabiliriz. Extension Method‘u yazarken bilmemiz gereken ilk şey, ToTitleCase() method’unun TextInfo sınıfında yer aldığıdır. TextInfo sınıfına CultureInfo sınıfının CurrentCulture özelliğinden ulaşabiliriz.

public static class ExtensionManager
{
	public static string ToTitleCase(this string Text)
	{
		return CultureInfo.CurrentCulture.TextInfo.ToTitleCase(Text);
	}
}

Artık projemiz içerisinde herhangi bir yerde string değişkenimizin ToTitleCase() method’unu kullanabiliriz.

private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
{
	string AdSoyad = "engin polat".ToTitleCase();
}

Yukarıdaki kod parçası çalıştığı zaman, AdSoyad değişkeninin içeriği Engin Polat olacaktır.

Not : CultureInfo sınıfının CurrentCulture özelliğinden TextInfo sınıfının özelliklerine eriştiğimiz için, bilgisayarınızda kullandığınız dile göre sonuç farklılık gösterebilir.