Text Trimming | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar text trimming

Silverlight 4 TextTrimming özelliği

25 November 2009 Yorum yapılmamış

Silverlight 3 ve öncesi versiyonlarda, yazı alanına sığmayan metinleri, üç nokta ekleyerek trim etmek için, kendi kontrolümüzü yazmamız gerekiyordu.

Mesela, elimizde şöyle uzun bir yazı olsun;

Silverlight helps you create rich web applications that run on Mac OS, Windows, and Linux. Welcome to a new level of engaging, rich, safe, secure, and scalable cross-platform experience.

Bu yazıyı, 250px’lik bir metin alanında göstermemiz lazım, ama sığmayan kısımları yanyana üç nokta ile göstermemiz gerekiyor.

Silverlight helps you create rich web applications …

Silverlight 4 versiyonundan önce, bu isteğimizi yerine getirmek için, kendi TextBlock kontrolümüzü yazmamız gerekirdi.

Silverlight 4 versiyonla birlikte ise, TextBlock kontrolünün TextTrimming=”WordEllipsis” özelliğini kullanabiliyoruz.

Örnek kod:

<TextBlock FontSize="16" TextTrimming="WordEllipsis" Width="250"
Text="Silverlight helps you create rich web applications that run on Mac OS, Windows, and Linux. Welcome to a new level of engaging, rich, safe, secure, and scalable cross-platform experience." />