Task | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar task

C# ile uzun süren method’ları kontrol altına alın

18 October 2013 Yorum yapılmamış

Uygulama geliştirirken karşılaştığımız birçok senaryoda çağırdığımız bir method’un uzun sürede cevap üretmemesinden dolayı kaynaklarımızı tükettiğini görebiliriz.

Çağırılan method’un belli bir zaman aşımı süresine sahip olması ve bu süre sonuna kadar değer üretmediyse sonlanması için birçok yöntem kullanabiliriz, fakat ben System.Threading namespace‘inde yeralan CancellationTokenSource sınıfını kullanan aşağıdaki yöntemi tercih ediyorum;

/// <summary>
/// Timeout süresinde tamamlanmayan method'u otomatik sonlandırır
/// </summary>
/// <param name="action">Çağırılacak method</param>
/// <param name="timeout">Milisaniye cinsinden zamanaşımı süresi</param>
/// <returns></returns>
public static bool Execute(Action action, int timeout)
{
	var tokenSource = new CancellationTokenSource();

	var token = tokenSource.Token;

	var task = Task.Factory.StartNew(action, token);

	if (!task.Wait(timeout, token))
	{
		tokenSource.Cancel();

		return false;
	}

	task.Dispose();

	return true;
}

/// <summary>
/// Timeout süresinde tamamlanmayan method'u otomatik sonlandırır
/// </summary>
/// <param name="action">Çağırılacak method</param>
/// <param name="timeout">Milisaniye cinsinden zamanaşımı süresi</param>
/// <returns></returns>
public static Tuple<bool, T> Execute<T>(Func<T> action, int timeout)
{
	var result = Tuple.Create(false, default(T));

	var tokenSource = new CancellationTokenSource();

	var token = tokenSource.Token;

	var task = Task.Factory.StartNew(() => { result = Tuple.Create(true, action.Invoke()); }, token);

	if (!task.Wait(timeout, token))
	{
		tokenSource.Cancel();
	}

	task.Dispose();

	return result;
}

Böylece değer döndürmeyen method’lar eğer timeout‘a uğramışsa geriye bool tipinde false değeri, timeout‘a uğramamışsa true değeri döndürebiliyoruz.

Geriye değer döndürecek method’lar eğer timeout‘a uğramışsa geriye Tuple sınıfından yeni bir değer döndürüyoruz. İki property’li Tuple‘ın birinci property’si timeout olup/olmadığını belirten bool tipinde, ikinci property ise çağırılan method’dan dönecek cevabın tipinin varsayılan değeri.

Bu methodlar sayesinde hatalar veya uzun süren method’ların kaynaklarımızı tüketmesi sorunları ile uğraşmadan uygulamalarımızı geliştirebiliriz.

Örnek kullanımlar;

Geriye değer döndürmeyen method’ları aşağıdaki örnek kullanım ile çağırabiliriz

var result = Execute(LongRunningProcess, 3000);

Geriye değer döndüren method’ları (örneğin int) aşağıdaki örnek kullanım ile çağırabiliriz

var result = Execute<int>(LongRunningProcess, 5000);

Windows Phone 8 ile WebClient sınıfında async kullanımı

13 December 2012 Yorum yapılmamış

İnternet üzerinden veri indirmeden Windows Phone 8 ile uygulama geliştirmek genellikle pek beklenmez.

async ve await anahtar kelimeleri hayatımıza girdikten sonra internetten veri indirmek gibi uzun sürebilecek işleri asenkron yapmaya başladık.

Fakat WebRequest ve WebClient sınıflarında async/await pattern‘inin eksikleri hissediliyor.

Örneğin WebClient sınıfının DownloadStringAsync method’unu inceleyelim;

public void DownloadStringAsync(Uri address);

Gördüğümüz gibi, geriye Task veya Task<T> tipinde sonuç döndürmüyor.

Bu yüzden bu method’u await anahtar kelimesi ile kullanamıyoruz;

WebClient wc = new WebClient();
await wc.DownloadStringAsync(new Uri("http://www.enginpolat.com"));

Daha derleme esnasında

// Cannot await "void"

hatası alırız.

Fakat aşağıdaki sınıfı ve extension method’u kullanarak WebClient sınıfına Task<T> sonuç döndüren method ekleyebiliriz;

public static class Extensions
{
	public static Task<string> DownloadStringTask(this WebClient client, Uri uri)
	{
		var tcs = new TaskCompletionSource<string>();

		client.DownloadStringCompleted += (s, e) =>
		{
			if (e.Error != null)
			{
				tcs.SetException(e.Error);
			}
			else
			{
				tcs.SetResult(e.Result);
			}
		};

		client.DownloadStringAsync(uri);

		return tcs.Task;
	}
}

Örnek kullanım;

WebClient wc = new WebClient();
return await wc.DownloadStringTask(new Uri("http://www.enginpolat.com"));

Şubat 2010 Seminerleri / C# 4.0 Yenilikleri – 2

19 February 2010 2 yorum

BilgeAdam Kadıköy Şubesinde gerçekleştirdiğim Şubat Seminerlerinin ikincisinin prezentasyonuna ve proje kodlarına buradan erişebilirsiniz.

Bu seminerde değindiğim konular;

  • Dynamics (DLR)
  • Lazy Sınıfı
  • COM İyileştirmeleri
  • Task Parallel Library (TPL)
  • ASP.NET 4.0 Yenilikleri
  • SEO İyileştirmeleri
  • Dynamic Data Web Site

Powerpoint Prezentasyonu

Visual Studio 2010 Kodları

TPL (Task Parallel Library) – Task Class

06 December 2009 Yorum yapılmamış

.Net 4.0 ile birlikte gelecek güzel class’lardan bir tanesi de Task class’ı.

Task class’ı ve TPL (Task Parallel Library) ile birlikte gelen diğer class’lar sayesinde paralel programlama .net framework ile desteklenir hale geliyor.

TPL_Task_1

Yandaki görselde görebileceğiniz gibi, TPL (Task Parallel Library) ve PLINQ (Parallel LINQ) .Net Framework 4.0 ile gelen en önemli özellikler.

Paralel programlamanın performans’a katkısını MSDN’de yer alan şu iki makale’de okuyabilirsiniz;

Parallel Programming in .Net Framework

Parallel Performance

Gene MSDN’de yer alan şu sayfalardan da .net 4 ile gelecek yeni yapıları öğrenebilirsiniz;

Data Structures for Parallel Programming

Task Parallelism (Task Parallel Library)

Introduction to Tasks

Task class’ını kullanarak, Thread yönetme maliyetlerinden kurtularak kolaylıkla Multi-Core uyumlu, Asenkron çalışabilen kodlar yazabiliriz.

Task class’ından yeni bir örnek oluşturmak için;

Aşağıdaki gibi yeni bir instance oluşturup, daha sonra Start method’u ile başlatabiliriz.

Task t0 = new Task(() =>
	MessageBox.Show("Task Örneği 1")
);
t0.Start();

Veya, aşağıdaki kodda yazdığım gibi, Task class’ının singleton static Factory property’sinin StartNew method’u ile hem tanımlayıp, aynı anda başlatabiliriz.

Task t1 = Task.Factory.StartNew(() =>
{
	string Mesaj = "Birinci çalışacak..";
	MessageBox.Show(Mesaj);
});

Örneğini oluşturduğumuz Task nesnesi, başlatılana kadar hafızada bekler. Başlatıldığında, ayrı bir thread’de çalışacağından dolayı, uzun süren işlerin arayüz’ü kilitlemesini önlemek için kullanılabilir.

Birden Fazla Task’ın peşpeşe çalışması sağlanabilir;

Task t2 = Task.Factory.StartNew(() =>
{
	MessageBox.Show("Birinci çalışacak..");
}).ContinueWith((t) =>
{
	MessageBox.Show("İkinci çalışacak..");
}).ContinueWith((t) =>
{
	MessageBox.Show("Üçüncü çalışacak..");
});

Veya birden fazla Task’ın aynı anda çalışması da sağlanabilir;

Task t3 = Task.Factory.StartNew(() =>
{
	Task c1 = Task.Factory.StartNew(() =>
	{
		MessageBox.Show("Aynı anda çalışacak..");
	}, TaskCreationOptions.AttachedToParent);

	Task c2 = Task.Factory.StartNew(() =>
	{
		MessageBox.Show("Aynı anda çalışacak..");
	}, TaskCreationOptions.AttachedToParent);
});

TaskCreationOptions parametresine verdiğimiz AttachedToParent değerine dikkat!.. Bu sayede c1 ve c2 Task’ları t3 Task’ının Child Task‘ları haline geldi, t3 Task’ı da Parent Task oldu.