System.Runtime.InteropServices | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar System.Runtime.InteropServices

C# Windows’un Boş Zamanını (Idle Time) Bulmak

22 March 2011 Yorum yapılmamış

Yazdığınız bir uygulamanın vakit alıcı bazı işlerini, Windows’un kullanılmadığı zamanlarda gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Yapmamız gereken, uygulamamızın, Windows’un kullanılmadığı zamanı anlayabileceği ve sayabileceği bir yönteme sahip olmasını sağlamak.

Böylece Windows belirli bir süre boyunca kullanılmadığında, uygulamamızın çeşitli görevleri başlatmasını sağlayabiliriz.

Windows’un kullanılmadığı süreyi ölçmek için, öncelikle son kullanıldığı zamanı bulmamız gerekmektedir.

İlk olarak, kodumuzun using kısmına System , System.Runtime.InteropServices ve System.Timers namespace‘lerini ekleyelim.

System.Runtime.InteropServices namespace’i Windows API‘lerini uygulamamıza eklememize yarayan sınıfları barındırmaktadır.

DllImport sınıfını kullanarak, user32.dll Windows API‘sinde yeralan GetLastInputInfo methodunu uygulamamıza ekleyebiliriz.

GetLastInputInfo method’u sayesinde ihtiyacımız olan, Windows’un son kullanılma zamanını alabileceğiz.

[DllImport("user32.dll")]
static extern bool GetLastInputInfo(ref LastInputInfo plii);

Toplam Kullanılma Zamanından, Son Kullanılma Zamanını çıkarttığımızda, Windows’un Kullanılmadığı Boş Zamanı bulmuş olacağız.

TimeSpan.FromMilliseconds(Environment.TickCount - info.dwTime)

GetLastInputInfo method’u parametre olarak LastInputInfo tipinde bir struct istemektedir.

public struct LastInputInfo
{
	public uint cbSize;
	public uint dwTime;
}

Uygulamamızın başlangıcında bir Timer oluşturuyoruz ve Elapsed olayında, Windows’un kullanılmadığı süreyi ekrana yazdırıyoruz.

Örnek uygulamanın tüm kodu;

using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Timers;

public struct LastInputInfo
{
	public uint cbSize;
	public uint dwTime;
}

public class Program
{
	[DllImport("user32.dll")]
	static extern bool GetLastInputInfo(ref LastInputInfo plii);

	static LastInputInfo info = new LastInputInfo();

	public static TimeSpan GetInactiveTime()
	{
		if (GetLastInputInfo(ref info))
			return TimeSpan.FromMilliseconds(Environment.TickCount - info.dwTime);
		else
			return TimeSpan.Zero;
	}

	static void Main(string[] args)
	{
		info.cbSize = (uint)Marshal.SizeOf(info);

		Timer t = new Timer(1000);
		t.Start();
		t.Elapsed += delegate { Console.WriteLine(GetInactiveTime().ToString()); };

		Console.ReadLine();
	}
}
Uncategorized

C# ile Windows Sistem Saatini Ayarlamak

25 September 2010 5 yorum

Bazı windows uygulamalarının veya servislerinin Windows sistem saatini değiştirmesi gerekebilir.

C# ile geliştirdiğiniz uygulamalarda veya servislerde sistem saatini, basit bir Windows API çağrısı yaparak değiştirebilirsiniz.

Bu makale ile, SYSTEMTIME yapısını ve SetSystemTime fonksiyonunu nasıl tanımlayacağınızı ve kullanacağınızı anlatacağım.

SetSystemTime fonksiyonu bir Windows API çağrısıdır ve işletim sisteminin tarih/saat bilgisini değiştirmek için kullanılır.

kernel32.dll içerisinde tanımlanmış bu Windows API fonksiyonu, C# ile Platform Invocation Services (P/Invoke) çağrısı yapılarak kullanılabilir.

Öncelikle kod dosyamızın üstünde bulunan using kısmına System.Runtime.InteropServices namespace‘ini ekleyelim;

using System.Runtime.InteropServices;

Class seviyesinde aşağıdaki tanımlama ile SetSystemTime fonksiyonunun kernel32.dll içerisinde yer aldığını, parametrelerini ve geri dönüş tipini uygulamamıza bildirmiş oluyoruz;

[DllImport("kernel32.dll")]
public extern static uint SetSystemTime(ref SYSTEMTIME lpSystemTime);

SetSystemTime fonksiyonu SYSTEMTIME tipinde bir parametre alıyor. SYSTEMTIME struct yapısını da uygulamamıza tanımlamamız gerekiyor;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct SYSTEMTIME
{
	public short Year;
	public short Month;
	public short DayOfWeek;
	public short Day;
	public short Hour;
	public short Minute;
	public short Second;
	public short Milliseconds;
}

Artık istediğimiz kod bloğunda ilgili fonksiyon çağrısını yaparak, sistem saatini ayarlayabiliriz;

SYSTEMTIME zaman = new SYSTEMTIME();
zaman.Day = 25;
zaman.Month = 9;
zaman.Year = 2010;
zaman.Hour = 14;
zaman.Minute = 45;
SetSystemTime(ref zaman);
Uncategorized