System.Diagnostics | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar System.Diagnostics

C# ile Network Activity Monitor yazalım

09 July 2010 4 yorum

Bilgisayarın network aktivitesini ölçmemiz gerektiğinde, bu görevi gerçekleştirecek bir yazılım geliştirebiliriz.

Yapmamız gereken Windows’un Performance Counter listesinden doğru sayaçları okumak. Bu yazımda böyle bir uygulama geliştireceğim.

Öncelikle bilgisayarda bulunan ağ arayüzlerinin listesini alalım;

string[] NetworkAdapter = new PerformanceCounterCategory("Network Interface").GetInstanceNames(); /// ağ arayüzlerinin listesi

Şimdi System.Diagnostics namespace’inde yeralan PerformanceCounter sınıfından yeni bir örnek çıkartıp, doğru sayaçlardan bilgi okuyabiliriz.

Bilgisayarın ağ üzerinden yaptığı download ve upload miktarını ölçmek için, Network Interface isimli Performance Counter‘ın Bytes Received ve Bytes Sent isimli sayaçlarını kullanacağız.

PerformanceCounter Download = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", NetworkAdapter[1]);
PerformanceCounter Upload = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", NetworkAdapter[1]);

NetworkChange sınıfının static üyelerinden NetworkAvailabilityChanged event‘ine bir delegate method atayarak, bilgisayarın ağ bağlantı durumunda değişiklik olunca farketmesini sağlayabiliriz.

Yazdığımız uygulamada her 10 saniye’de bir bilgisayarın download ve upload miktarını ekrana yazacak olalım;

Timer t = new Timer(10000); /// 10 saniye

NetworkChange.NetworkAvailabilityChanged += delegate(object _sender, NetworkAvailabilityEventArgs _e) { /// network durumu değiştiğinde
	if (_e.IsAvailable) /// eğer network ulaşılabilir duruma geldi ise
	{
		t.Start(); ///başla
	}
	else
	{
		t.Stop(); /// dur
	}
};

Timer nesnesinin Elapsed event‘inde de ekrana download ve upload miktarı bilgilerini yazacağız;

t.Elapsed += delegate(object _sender, ElapsedEventArgs _e) {
	Console.WriteLine("Download : {0} kb.\t\tUpload : {1} kb.", Download.NextValue(), Upload.NextValue()); /// ekrana download & upload miktarını yaz
};

Örnek uygulamanın tüm kodu;

using System;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Timers;
using System.Diagnostics;

class Program
{
	static void Main(string[] args)
	{
		string[] NetworkAdapter = new PerformanceCounterCategory("Network Interface").GetInstanceNames(); /// network kartlarının listesi

		PerformanceCounter Download = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", NetworkAdapter[1]);
		PerformanceCounter Upload = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", NetworkAdapter[1]);

		Timer t = new Timer(10000); /// 10 saniye
		t.Elapsed += delegate(object _sender, ElapsedEventArgs _e) {
			Console.WriteLine("Download : {0} kb.\t\tUpload : {1} kb.", Download.NextValue(), Upload.NextValue()); /// ekrana download & upload miktarını yaz
		};

		NetworkChange.NetworkAvailabilityChanged += delegate(object _sender, NetworkAvailabilityEventArgs _e) { /// network durumu değiştiğinde
			if (_e.IsAvailable) /// eğer network ulaşılabilir duruma geldi ise
			{
				t.Start(); ///başla
			}
			else
			{
				t.Stop(); /// dur
			}
		};

		t.Start();

		Console.ReadLine();
	}
}

Not Responding durumundaki Process’leri bulmak

05 July 2010 1 yorum

O anda çalışmakta olan uygulamaların durumlarını gözleyen bir service yazmamız gerektiğinde, gözlediğimiz uygulamanın kullanıcıya yanıt verip-vermediğini bulabilmemiz gerekir.

Bunu .Net Framework‘teki Process sınıfının üyeleri ile kolaylıkla yapabiliriz.

Process Sınıfı

Process sınıfı System.Diagnostics namespace‘i içerisinde yeralır. Process sınıfı birçok static ve instance üyeye sahiptir. Bu üyeler sayesinde, lokal bilgisayardaki veya uzak bilgisayardaki herhangi bir uygulamaya müdahele edebilirsiniz. Ayrıca Process sınıfı ilgili uygulamanın “çalıştığını” veya “yanıt vermiyor” durumuna düştüğünü de belirleyebilir.

Bu özellik, uygulamaları monitör eden bir service geliştirecekseniz çok kullanışlıdır.

Bu yazıda, basit bir console uygulaması ile bilgisayardaki “yanıt veren” ve “yanıt vermeyen” uygulamaları listeleyeceğiz.

Öncelikle System.Diagnostics namespace‘ini kod’umuzun using kısmına ekleyelim;

using System.Diagnostics;

Bilgisayarda o anda çalışan uygulamaları Process sınıfının GetProcesses() method’undan Process dizisi olarak alabiliriz;

Process[] p = Process.GetProcesses();

Basit bir döngü ile o anda çalışmakta olan process‘ler arasında dönebiliriz. Sonra tek yapmamız gereken, Process sınıfının statik Responding property’sine bakmak;

if (p.Responding)
	Console.WriteLine(" yanıt veriyor.");
else
	Console.WriteLine(" yanıt VERMİYOR!");

Uygulamanın kodlarını toparlarsak;

Process[] processes = Process.GetProcesses();
foreach (Process p in processes)
{
	Console.Write(p.ProcessName);

	if (p.Responding)
		Console.WriteLine(" yanıt veriyor.");
	else
		Console.WriteLine(" yanıt VERMİYOR!");
}