Sql Server | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar sql server

Sql Server 2008 Except ve Intersect Anahtar Kelimeleri

03 May 2011 Yorum yapılmamış

Sql Server 2008, T-SQL diline yapılmış birkaç ek geliştirme ile birlikte geldi. Daha önce yazdığım şu makaleden SQL Server 2008 MERGE operatörü hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bugün yazacağım yazı ile EXCEPT ve INTERSECT operatörlerini inceleyeceğim.

Hem EXCEPT, hem de INTERSECT operatörü iki farklı sorgunun karşılaştırılması ve bir sonuç kümesi döndürülmesi ilkesi ile çalışır.

t-sql intersect ve except

EXCEPT anahtar kelimesi ile, bir sorgunun sonuç kümesinde olan, fakat diğer sorgunun sonuç kümesinde kesinlikle olmayan kayıtları buluruz.

TABLO1’de bulunup, TABLO2’de bulunmayan kayıtlar

SELECT * FROM TABLO1
EXCEPT
SELECT * FROM TABLO2

TABLO2’de bulunup, TABLO1’de bulunmayan kayıtlar

SELECT * FROM TABLO2
EXCEPT
SELECT * FROM TABLO1

INTERSECT anahtar kelimesi ile ise, her iki sorgunun sonuç kümesinde de kesinlikle olan kayıtları bulabiliriz.

Hem TABLO1’de bulunup, hem de TABLO2’de bulunan kayıtlar

SELECT * FROM TABLO1
INTERSECT
SELECT * FROM TABLO2

Bir örnek ile daha iyi anlaşılacak. Öncelikle Personel ve Stajer tablolarımızı oluşturalım.

CREATE TABLE dbo.Personel
(
	ID INT NOT NULL IDENTITY,
	AdSoyad VARCHAR(100) NOT NULL,
	SicilNo CHAR(6) NOT NULL,
	EMail VARCHAR(100) NOT NULL,
	IseGirisTarihi SMALLDATETIME NOT NULL,
	YoneticiID INT NOT NULL,
	DepartmanID NOT NULL
)
CREATE TABLE dbo.Stajer
(
	ID INT NOT NULL IDENTITY,
	AdSoyad VARCHAR(100) NOT NULL,
	StajerNo CHAR(6) NOT NULL,
	EMail VARCHAR(100) NOT NULL,
	StajBaslangicTarihi SMALLDATETIME NOT NULL,
	YoneticiID INT NOT NULL,
	StajDepartmanID NOT NULL
)

İlk olarak, staj yapmamış personel’in adını seçeceğimiz sorguyu yazalım;

SELECT AdSoyad FROM dbo.Personel
EXCEPT
SELECT AdSoyad FROM dbo.Stajer

İkinci olarak, işe başlamamış olan stajer’lerin adını seçeceğimiz sorguyu yazalım;

SELECT AdSoyad FROM dbo.Stajer
EXCEPT
SELECT AdSoyad FROM dbo.Personel

Son olarak, hem staj yapıp, hem de işe başlamış olan personel’in adını seçeceğimiz sorguyu yazalım;

SELECT AdSoyad FROM dbo.Personel
INTERSECT
SELECT AdSoyad FROM dbo.Stajer
Uncategorized

SQL Agent Çalışma Durumu

21 September 2010 Yorum yapılmamış

SQL Server servislerinden SQL Agent servisinin çalışıp çalışmadığını anlamamız gerektiği durumlarda msdb veritabanında tanımlı sp_help_job stored procedure‘ünü kullanabiliriz;

EXEC msdb..sp_help_job

Sorgu sonucunda dönen sonuç kümesinden, name alanında servisin ismi yer alırken, current_execution_status alanında servisin çalışma durumu yer alır.

Servisin çalışma durumunu gösteren birden fazla değer olabilir;

 • 1 : (Executing) Çalışıyor
 • 2 : (Waiting for thread) Çalışmaya devam ediyor
 • 3 : (Between retries) Tekrar deneniyor
 • 4 : (Idle) Boşta
 • 5 : (Suspended) Durdurulmuş
 • 7 : (Performing completion actions) Tamamlama görevi sürdürülüyor
Uncategorized

Sql Server veritabanında en büyük 10 tablo

26 July 2010 Yorum yapılmamış

Sql Server‘da belli bir veritabanında en büyük tabloları bulmak için aşağıdaki sorguyu çalıştırabiliriz;

DECLARE @TabloBoyutlari TABLE (TabloAdi VARCHAR(50), SatirSayisi INT, AyrilmisAlan VARCHAR(50), KullanilanAlan VARCHAR(50), IndexBoyu VARCHAR(50), KullanilmayanAlan VARCHAR(50))

INSERT INTO @TabloBoyutlari
EXECUTE sp_MSforeachtable 'sp_spaceused [?]'

SELECT TOP 10 * FROM @TabloBoyutlari ORDER BY CONVERT(INT, REPLACE(AyrilmisAlan, ' KB', '')) DESC

Bu sorgu sayesinde ilgili veritabanındaki tabloların,

 • Tablo Adı
 • Satır Sayısı
 • MDF dosyasında ilgili tablo için ayrılmış alanın boyutu
 • MDF dosyasında ilgili tablo için ayrılmış alanın kullanılan boyutu
 • MDF dosyasında ilgili tablonun indexleri için ayrılmış alan
 • MDF dosyasında ilgili tablo için kullanılmayan alan

bilgilerine ulaşabiliriz.

İlgili tablo için aşağıdaki eşitlik her zaman doğrudur;

Kullanılan Alanı + Index Alanı + Kullanılmayan Alanı = Ayrılmış Alan

Benim bilgisayarımdaki AdventureWorks2008R2 örnek veritabanında yukarıdaki sorguyu çalıştırdığımda, şöyle bir sonuç alıyorum;

Sql Server - Veritabanında en büyük 10 tablo

Uncategorized

Uzman TV Röportajlarım – 1 (Sql Server)

09 July 2010 Yorum yapılmamış

Uzman TV ile yaptığımız Sql röportajlarında bana sordukları sorular ve cevaplarım;

SQL nasıl bir veritabanı dilidir? (SQL nasıl ortaya çıktı? Kim tarafında bulundu? Veritabanı nedir?)

Önce veritabanı ne demektir, ondan bahsetmek lazım. Veritabanı, bilgisayar ortamında bir düzen ile saklanan, programatik erişim imkanı bulunan, yönetilebilir, güncellenebilir, birbirleri arasında ilişkiler tanımlanabilir, bilgiler kümesidir.

SQL, ilk olarak IBM Research Center tarafından DB2 veritabanı ailesi için geliştirilmiştir. Daha sonra SQL dili, ANSI tarafından standartlaştırılmıştır.

Türkçe açılımı Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelmektedir. Verileri ve veri kümelerini modellemek ve yönetmek için kullanılır.

SQL, tanımlı anahtar kelimelerden oluşturulan sql cümleleri ile, veritabanına kayıt ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir veya varolan kayıtları listeleyebilir.

Microsoft Sql Server, Oracle ve hatta Access kendi SQL cümle yapısına yani diyalektiğine sahiptir.

Hangi tür şirketler SQL’den yararlanabilir? (Veritabanı uygulamalarını tercih eden firmalar nelerdir? SQL kullanması gereken uygulamalar hangileri?)

Günümüzde bilgisayar ve dolayısıyla yazılım kullanmayan, bunlara ihtiyaç olmayan iş kolu kalmadı. Ne kadar küçükte olsa, ne kadar büyükte olsa, her alandaki her firmanın mutlaka bilgisayar ve yazılım kullan birimleri vardır.

Genelde firmalar, kullandıkları bilgisayar programlarının verileri güvenli bir ortamda kaydetmesini, daha sonra aradığında bulabilmesini, gerekirse analiz edebilmesini, yaptığı analize ilişkin raporlar üretebilmesini beklemektedir.

Veritabanı uygulamaları kullanmadan böyle bir işlevselliği sağlayabilmek olanaksız olmasa da çok zor olacağından, hemen hemen tüm firmaların bir veritabanı yönetim sistemine ihtiyacı vardır diyebiliriz.

Bu açıdan bakacak olursak, ticari değer taşıyan hemen hemen tüm uygulamaların ve web sitelerinin veritabanına ihtiyacı vardır.

Şirketler kendilerine uygun veritabanı uygulamasını nasıl seçmeli? (Küçük ve orta ölçekli şirketler açık yazılımlar mı tercih etmeli? Veritabanı desteği veren firmalar var mı?)

Küçük ve orta şirketli firmalar genel de ücretsiz olan açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemlerini tercih etmektedirler.

Daha büyük ölçekli firmalar ise, hem donanım, hem işletme, hem de personel maliyetlerini göze alabilerek, ücretli veritabanı yönetim sistemlerini tercih edebilirler.

Açık kaynak kodlu veritabanı yönetim sistemlerinin, genelde desteğini veren firma bulmak zordur. Örneğin, bugün piyasada MySql desteği veren firma bulmak hakikatten zordur.

Microsoft Sql Server, Oracle, IBM DB2 gibi veritabanı yönetim sistemlerinin ise, desteği üretici firmaların Türkiye acentelerinden edinilebilir.

Firmalar, Microsoft Sql Server’ın desteğini, Microsoft Türkiye’den, Oracle’ın desteğini Oracle Türkiye’den, IBM DB2’nun desteğini IBM Türkiye’den alabilirler.

Veritabanı uygulamaları arasında ne tür farklar var? (MySQL, Windows SQL gibi programlar nasıl karşılaştırılmalı? Eksik ve fazlaları nasıl değerlendirilmeli?)

Microsoft’un Microsoft Sql Server ve Sql Express uygulamaları, Oracle’ın Oracle uygulaması, IBM’in DB2 uygulaması, gene Microsoft’un Access uygulaması ve açık kod olan MySQL uygulaması veritabanı yönetim sistemlerine örnektir.

Bu veritabanı yönetim sistemleri içinde ücretsiz olanlar vardır; Microsoft’un Sql Express versiyonu gibi. Bu ücretsiz veritabanı yönetim sistemleri genelde bazı kısıtlara sahiptirler. Örneğin, sunucunun hafızasının ve işlemcisinin sadece belli bir miktarını kullanabilirler, belli boyuta kadar veri saklayabilirler, gibi.

Ölçeklendirecek olursak, “büyük” ölçekli diyebileceğimiz Microsoft Sql Server, Oracle, IBM DB2 gibi veritabanı yönetim sistemleri, hem satın alma anlamında, hem de çalışmak için ihtiyaç duyduğu donanım ve yönetim için için gerekli personel maliyeti anlamında pahalıdır.

Bunların yanında MySql gibi, açık kaynaklı yazılımlar sayesinde, düşük maliyetli veritabanı yönetim sistemi sahibi olunabilir.

Uncategorized

Sql Server’da Random Sayı Üretmek

27 February 2010 2 yorum

C# tarafında rastgele sayıya ihtiyacımız olduğunda Random class’ından yeni bir nesne üretip kullanabiliyoruz. Eğer rastgele sayıya Sql tarafında ihtiyacımız olursa yapmamız gereken, RAND() fonksiyonunu kullanmaktır.

RAND() fonksiyonu ile ilgili detaylı bilgiye MSDN‘de yeralan şu makaleden ulaşabilirsiniz.

RAND([seed]) fonksiyonu parametre olarak seed değeri alabilir ve geriye float tipinde sonuç döner.

seed parametresi int, smallint veya tinyint tipinde olabilir.

RAND() fonksiyonu aynı seed değeri ile her çalıştırıldığında aynı “rastgele” sayıyı döndürür. Eğer seed verilmezse, Sql Server rastgele bir seed değeri atayarak, “rastgele” sayı oluşturur.

Eğer RAND() fonksiyonundan float tipinde noktalı sayı değil, int tipinde tamsayı dönmesini istiyorsak, basit bir convert işlemine tabi tutabiliriz;

SELECT CONVERT(INT, RAND() * 100)
Uncategorized