Singleton | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar singleton

Design Pattern’ler ve Kategorileri

21 May 2010 Yorum yapılmamış

Bu makaleyi okumadan önce .Net ortamında pattern kavramı makalesini okumanızı öneririm.

Gang of Four‘un tanımladığı hali ile Design Pattern‘ler 3 ana kategori içerisinde gruplanırlar;

Creational Patterns

 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Singleton

Structural Patterns

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Flyweight
 • Proxy

Behavioral Patterns

 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

Takip eden makaleler ile bu design pattern’lerin her birini inceleyeceğiz.

ClickOnce ve ApplicationDeployment class’ı

04 December 2009 Yorum yapılmamış

Kısa Sınav – 3 yazımda belirttiğim gibi, ClickOnce ile deploy ettiğiniz uygulamalarda, güncellemeleri programatik olarak kontrol etmek için ApplicationDeployment class’ını kullanırız.

Bu yazımda, ApplicationDeployment class’ının kullanımını anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle bilinmesi gereken, ApplicationDeployment class’ından yeni bir instance oluşturamazsınız. Çünkü public bir constructor’ı yoktur.

KisaSinav3_1

ApplicationDeployment class’ından yeni bir örnek oluşturmak için, gene ApplicationDeployment class’ının static ve singleton CurrentDeployment property’sini kullanırız.

KisaSinav3_2

Artık elimizde bir değişken olduğuna göre, bu değişkeni kullanarak uygulamamızda güncelleme olup-olmadığını sorgulayabiliriz.

Bunun için kullanabileceğimiz fonksiyonlar;

KisaSinav3_3

CheckForUpdate()

Uygulamanın yeni versiyonu olup-olmadığını kontrol eder, geriye bool tipinde değer döner.

CheckForUpdateAsync()

CheckForUpdate() fonksiyonu ile aynı işi yapar, fakat asenkron çalışabilir.

Versiyon kontrolü tamamlandığında CheckForUpdateCompleted event’i otomatik olarak çağırılır.

CheckForDetailedUpdate()

Uygulamanın yeni versiyonu olup-olmadığını kontrol eder, geriye UpdateCheckInfo tipinde değer döner.

KisaSinav3_4

Genelde CheckForDetailedUpdate() fonksiyonunu çağırmakta fayda vardır. Çünkü, daha güncel versiyonun çıktığını bulduğumuzda, kullanıcıya mesaj vermek isteyeceğiz. Mesaja yazacağımız detaylı bilgiye UpdateCheckInfo class’ı aracılığıyla ulaşabiliriz. Bu bilgiyi bize CheckForDetailedUpdate() fonksiyonu döndürüyor.

UpdateCheckInfo class’ının member’ları;

AvailableVersion

Uygulamanın güncellenebilir son versiyonunun versiyon bilgisi. (Version tipinde değer döner)

IsUpdateRequired

Uygulamanın ClickOnce ile deploy’u sırasında “UpdateRequired” seçeneğinin seçilip seçilmediğinin bilgisi. (bool tipinde değer döner) Eğer true değer içeriyorsa, kullanıcıya mesaj verilmeli, çalışan uygulaman kapatılmalı ve güncelleme yapılmalıdır.

MinimumRequiredVersion

Kullanıcıda bulunması gerekli minimum versiyon bilgisi. (Version tipinde değer döner)

UpdateAvailable

Kullanıcıda çalışan uygulamadan daha güncel bir versiyonun bulunup bulunmadığı bilgisi. (bool tipinde değer döner)

UpdateSizeBytes

Güncellenecek dosyaların toplam boyutu bilgisi. (long tipinde değer döner)