Search | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar search

Universal App içerisinde ScreenShot özelliğini devre dışı bırakmak

28 August 2014 Yorum yapılmamış

Windows Phone 8.1 kullanıcıları [POWER] ve [VOLUME UP] tuşlarına aynı anda basarak o anda kullanmakta oldukları uygulamanın ekran görüntüsünü çekebilirler.

Eğer uygulamanızın ekran görüntüsünün çekilmesini istemiyorsanız, Universal App projenizde ilgili ekranın açılışına aşağıdaki kod parçasını ekleyebilir ve ekran görüntüsü çekme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz;

ApplicationView.GetForCurrentView().IsScreenCaptureEnabled = false;

Böylece ilgili ekranın görüntüsü alınmak istendiği zaman aşağıda görebileceğiniz gibi Cannot capture protected content mesajı kullanıcıya gösterilecek ve ekran görüntüsü alınmayacaktır.

Bu kodu Windows Phone Emulator içerisinde test etmek için uygulamanız emulator içerisinde açıkken F9 ve F12 tuşlarına aynı anda basın.

Bazı önemli emulator kısayolları;

F2 : START
F3 : SEARCH
F6 : CAMERA HALF
F7 : CAMERA FULL
F9 : VOLUME UP
F10 : VOLUME DOWN
F12 : POWER

Windows Phone 8 uygulama arkaplan görselini Bing servislerinden almak

05 February 2014 1 yorum

Windows Phone 8 için geliştirdiğiniz uygulamanın veya Button, Image gibi nesnelerin arkaplan görselinin periyodik olarak değişmesini isteyebilirsiniz. Böylece uygulamanızın içerisinde sürekli olarak güncellenen bir bölüm oluşturabilirsiniz.

Microsoft‘un geliştirdiği arama motoru olan Bing, ana arama ekranının arkaplan görselini periyodik olarak arkaplan görselini değiştirir.

Öncelikle Bing‘in arkaplan görselini nasıl değiştirdiğini anlamamız lazım. Eğer Bing tarayıcınızda açıldıktan sonra yaptığı isteklere bakacak olursanız, http://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=xml&idx=0&n=1 adresine bir çağrı yaptığını görebilirsiniz.

Bu isteğin parametreleri;

format, bu parametre ile dönüş cevabının xml formatında olması sağlanıyor
idx, bu parametre ile Bing’in arkaplan görsellerinden kaçıncı sıradakinin alınacağı belirleniyor
n, bu parametre ile kaç görselin bilgisinin alınacağı belirleniyor

http://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=xml&idx=0&n=1 adresine yapacağımız istek ile Bing‘in ilk sıradaki arkaplan görsellerinin bilgilerini xml formatında elde edeceğiz.

Öncelikle MainPage.xaml dosyasını aşağıdaki gibi güncelleyelim;

<phone:PhoneApplicationPage
	x:Class="BingBackground.MainPage"
	xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
	xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
	xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
	xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone"
	xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
	xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
	mc:Ignorable="d"
	FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
	FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
	Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
	SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait"
	shell:SystemTray.IsVisible="True">

	<StackPanel>
		<StackPanel.Background>
			<ImageBrush x:Name="imgBackground"></ImageBrush>
		</StackPanel.Background>
	</StackPanel>

</phone:PhoneApplicationPage>

Böylece StackPanel nesnesinin arkaplanını imgBackground isimli ImageBrush nesnesi ile güncelleyebileceğiz.

MainPage.xaml.cs dosyasında yeralan MainPage class’ının constructor‘ında LoadBackgroundImage() method’unu çağıralım. LoadBackgroundImage() method’unda WebClient sınıfından yeni bir örnek oluşturup http://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=xml&idx=0&n=1 adresine istek yapacağız;

private async void LoadBackgroundImage()
{
	WebClient client = new WebClient();

	client.DownloadStringCompleted += (sender, e) =>
	{
		if (e.Error == null && !string.IsNullOrEmpty(e.Result))
		{
			var doc = XDocument.Parse(e.Result);

			var url = (from node in doc.Descendants("url") select node.Value).FirstOrDefault();

			var uri = new Uri("http://www.bing.com" + url);

			client.OpenReadCompleted += (s, args) =>
			{
				var image = new BitmapImage();
				image.SetSource(args.Result);

				imgBackground.ImageSource = image;
			};
			client.OpenReadAsync(uri);
		}
	};

	client.DownloadStringAsync(new Uri("http://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=xml&idx=0&n=1"));
}

DownloadStringAsync() method’unu kullanarak yaptığımız isteğin cevabını DownloadStringCompleted event’i ile alabiliyoruz. string tipindeki cevabın boş veya hatalı olmadığını kontrol ettikten sonra XDocument sınıfının static Parse() method’unu kullanarak parse ediyoruz.

url isimli element‘in içinde yeralan arkaplan görseli adresinin başına http://www.bing.com bilgisini ekliyoruz, böylece Bing‘in arkaplan görselinin adresini tam olarak elde ediyoruz.

Aynı WebClient değişkenini kullanarak tam adresini elde ettiğimiz görsel dosyasına ulaşmak için OpenReadAsync() method’unu çağırıyoruz ve cevabı OpenReadCompleted event’i ile elde ediyoruz.

OpenReadCompleted event’i içerisinde elde ettiğimiz Stream ile yeni bir BitmapImage nesnesini dolduruyoruz ve MainPage.xaml içerisinde tanımladığımız imgBackground nesnesinin görseli olarak belirliyoruz.

Böylece Bing‘in arkaplan görseli değiştikçe bizim uygulamamızda ilgili alanın görseli değişecektir.

Windows Phone için Bing arama uygulaması

02 August 2013 1 yorum

Windows Phone uygulamamıza internetten arama özelliği eklememiz gerektiği durumda, Bing arama motorunun API desteği olduğu için bunu yapabilmemiz çok zor olmayacaktır.

Windows Azure Markeplace üzerinden erişebileceğiniz Bing Search API – Web Results Only API sayfasından Bing Web Search API kullanım bilgilerine erişebiliriz, gerekli yetkiyi alabiliriz.

İlk olarak Sign In linkine tıklayarak oturum açalım ve aylık 5000 aramayı ücretsiz yapabilmemize olanak sağlayacak Sign Up butonuna tıklayarak gerekli yetkiyi alalım.

Sign Up butonuna tıkladığınızda ekrana sözleşme şartlarını kabul etmenizi sağlayacak bir ekran gelecek. Basitçe ileri-ileri diyerek geçebileceğiniz ekranlardan sonra aylık 5000 aramayı ücretsiz yapabileceğiniz yetkiyi almış olacaksınız.

Gelelim Windows Phone 8 projemize;

MainPage.xaml dosyasını açarak tasarımı aşağıdaki gibi olacak şekilde değiştirelim;

<phone:PhoneApplicationPage
	x:Class="BingSearchSample.MainPage"
	xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
	xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
	xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone"
	xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone"
	xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
	xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
	mc:Ignorable="d"
	FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}"
	FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}"
	Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}"
	SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait"
	shell:SystemTray.IsVisible="True">

	<StackPanel>
		<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0,0,0">
			<Image Source="/Assets/bing-logo.png" Width="120" Height="45" />
			<TextBox Name="SearchKey" Width="350" InputScope="Search" KeyUp="SearchKey_OnKeyUp" />
		</StackPanel>

		<phone:LongListSelector Name="SearchResultList" Height="655" SelectionChanged="SearchResultList_OnSelectionChanged">
			<phone:LongListSelector.ItemTemplate>
				<DataTemplate>
					<StackPanel Margin="0,0,0,30">
						<TextBlock Text="{Binding Title}" Style="{StaticResource PhoneTextTitle2Style}" />
						<TextBlock Text="{Binding Description}" Style="{StaticResource PhoneTextSmallStyle}" TextWrapping="Wrap" />
						<TextBlock Text="{Binding DisplayUrl}" Style="{StaticResource PhoneTextAccentStyle}" />
					</StackPanel>
				</DataTemplate>
			</phone:LongListSelector.ItemTemplate>
		</phone:LongListSelector>
	</StackPanel>

	<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>
		<shell:ApplicationBar>
			<shell:ApplicationBarIconButton IconUri="/Assets/feature.search.png" Text="ara" Click="SearchButton_OnClick"></shell:ApplicationBarIconButton>
		</shell:ApplicationBar>
	</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>

</phone:PhoneApplicationPage>

Bir StackPanel içerisine Bing logosu ve arama kelimesinin girileceği TextBox nesnesini ekliyoruz;

<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10,0,0,0">
	<Image Source="/Assets/bing-logo.png" Width="120" Height="45" />
	<TextBox Name="SearchKey" Width="350" InputScope="Search" KeyUp="SearchKey_OnKeyUp" />
</StackPanel>

SearchKey isimli TextBox nesnesinin InputScope özelliğine Search değerini veriyoruz, böylece TextBox‘a giriş yaparken klavye’de arama butonu gözüküyor olacak;

Sayfaya ApplicationBar, içerisine de ApplicationBarIconButton ekliyoruz, icon olarak feature.search.png dosyasını kullanacağız.

SDK ile birlikte bilgisayarınıza yüklenen örnek icon‘lara aşağıdaki yol ile ulaşabilirsiniz;

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons

Arama kutusuna kelime girerken arama butonuna basıldığında veya ApplicationBar‘daki arama butonuna basınca Bing üzerinde arama yapacağız, TextBox‘ın KeyUp event’ini ve ApplicationBarIconButton‘ın Click event’ini yakalıyoruz;

private void SearchKey_OnKeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
	if (e.Key == Key.Enter)
	{
		SearchBing();
	}
}

private void SearchButton_OnClick(object sender, EventArgs e)
{
	SearchBing();
}

Asıl arama olayının döneceği SearchBing() method’unu yazmadan önce projemizde yapmamız gereken düzenlemeler var.

Projenin References‘ına sağ tuşla tıklayıp Nuget Package Manager penceresini açalım ve Microsoft.Data.Services.Client paketini aratalım, OData Client for Windows Phone Apps paketini projeye ekleyelim;

Bing Search API – Web Results Only sayfasından bulabileceğiniz .NET C# Class Library class dosyasını indirip projeye ekliyoruz.

Gelelim SearchBing() method’una;

private void SearchBing()
{
	SystemTray.SetProgressIndicator(this, new ProgressIndicator
	{
		IsVisible = true,
		IsIndeterminate = true,
		Text = "Bing üzerinden arama yapılıyor..."
	});

	var searchUri = new Uri("https://user:[AccountKey]@api.datamarket.azure.com/bing/search");

	var container = new BingSearchContainer(searchUri);
	var query = container.Web(SearchKey.Text, null, null, null, null, null, null, null);

	query.BeginExecute(ar =>
	{
		var state = ar.AsyncState as DataServiceQuery<WebResult>;

		if (state != null)
		{
			var result = state.EndExecute(ar);

			if (result != null)
			{
				Dispatcher.BeginInvoke(() =>
				{
					SearchResultList.ItemsSource = result.ToList();

					SystemTray.SetProgressIndicator(this, null);
				});
			}
		}
	}, query);
}

İlk olarak SystemTray sınıfının static SetProgressIndicator method’unu çağırıyoruz, böylece arama başladığında ekranın üstünde ilerleme çubuğu belirecek;

Bing Search API – Web Results Only sayfasından elde edeceğiniz AccountKey ile Bing Search Uri oluşturuyoruz.

BingSearchContainer sınıfından yeni bir instance oluşturup, Web() method’unu çağırıyoruz, parametre olarak arama kelimemizi veriyoruz.

BeginExecute() method’u ile aramayı başlatıyoruz, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra arama sonuç listesini Dispatcher.BeginInvoke içerisinde ekrandaki LongListSelector nesnesine bağlıyoruz.

Son olarak, LongListSelector içerisinde listelenen öğelerden birine tıklandığında ilgili adrese gitmesi için SelectionChanged event’ini yakalıyoruz;

var item = SearchResultList.SelectedItem as WebResult;

if (item != null)
{
	var webBrowserTask = new WebBrowserTask { Uri = new Uri(item.Url, UriKind.Absolute) };
	webBrowserTask.Show();
}

Twitter Arama – Twitter Search

10 December 2009 7 yorum

Bu yazımda, Twitter‘da arama yapan bir uygulama yazacağım. Siz de yazıyı baştan sona takip ederek, kendi twitter arama uygulamanızı yazabilirsiniz.

Hemen ekran tasarımımızı yapmakla işe başlayalım;

TwitterSearch_1

Sayfadaki elemanlar;

  • txtSonucAdet
  • txtSayfa
  • btnGeri
  • btnIleri
  • txtArama
  • btnArama
  • flowLayoutPanel1

Öncelikle Twitter Search API‘sini inceleyelim;

Search fonksiyonu geriye JSON formatında bilgi döndürüyor. Uygulamalarınızda JSON verilerini kullanabilmek için, şu sayfadan bulabileceğiniz JSON parser class’ını kullanabilirsiniz.

Şimdi, butonların (btnArama, btnGeri, btnIleri) Click olayını yazalım;

private void btnArama_Click(object sender, EventArgs e)
{
	txtSayfa.Text = "1";
	AramaYap();
}
private void btnGeri_Click(object sender, EventArgs e)
{
	int Sayfa = Convert.ToInt32(txtSayfa.Text) - 1;
	txtSayfa.Text = Sayfa < 1 ? "1" : Sayfa.ToString();
	AramaYap();
}
private void btnIleri_Click(object sender, EventArgs e)
{
	txtSayfa.Text = (Convert.ToInt32(txtSayfa.Text) + 1).ToString();
	AramaYap();
}

Butonların Click olaylarının kalbinde AramaYap() methodu yatıyor. Hemen yazalım;

private void AramaYap()
{
	flowLayoutPanel1.Controls.Clear();

	WebRequest wr = WebRequest.Create(string.Format("http://search.twitter.com/search.json?q={0}&rpp={1}&page={2}", txtArama.Text, txtSonucAdet.Value, txtSayfa.Text));
	Stream s = wr.GetResponse().GetResponseStream();
	StreamReader sr = new StreamReader(s);
	string Sonuc = sr.ReadToEnd();

	Hashtable hs = (Hashtable)JSON.JsonDecode(Sonuc);

	foreach (Hashtable oItem in (ArrayList)hs["results"])
		flowLayoutPanel1.Controls.Add(CreateTwitItem(oItem));
	}

AramaYap() method’unda ilk iş, flowLayoutPanel’i temizliyoruz.

Daha sonra, Twitter Search API‘den öğrendiğimiz gibi, http://search.twitter.com/search.json adresine uygun parametreler ile sorgu atıyoruz.

Gelen bilgi JSON formatında olduğu için, JSON parser class’ımızı kullanıyoruz (JSON.JsonDecode) ve sonuç bilgisini Hashtable formatına çeviriyoruz.

Hashtable‘ın results öğesi ArrayList formatındadır ve arama sonucunun herbir satırını ifade etmektedir. Bu yüzden basit bir foreach döngüsü ile flowLayoutPanel’e ekleme yapıyoruz.

flowLayoutPanel’e ekleyeceğimiz her nesne CreateTwitItem fonksiyonunda oluşturuluyor;

private Panel CreateTwitItem(Hashtable TwitItem)
{
	Panel p = new Panel();

	string from_user = TwitItem["from_user"] != null ? TwitItem["from_user"].ToString() : "";
	string to_user = TwitItem["to_user"] != null ? TwitItem["to_user"].ToString() : "";
	string text = TwitItem["text"] != null ? TwitItem["text"].ToString() : "";
	string profile_image_url = TwitItem["profile_image_url"] != null ? TwitItem["profile_image_url"].ToString() : "";
	string tweet_id = TwitItem["id"] != null ? TwitItem["id"].ToString() : "";
	DateTime created_at = TwitItem["created_at"] != null ? DateTime.Parse(TwitItem["created_at"].ToString()) : DateTime.Now;
	string twitter_url = string.Format("http://twitter.com/{0}/statuses/{1}", from_user, tweet_id);

	p.Size = new Size(flowLayoutPanel1.Width - 23, 60);
	p.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;

	PictureBox pb = new PictureBox();
	pb.Dock = DockStyle.Left;
	pb.Size = new Size(50, 50);
	pb.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;
	pb.Load(profile_image_url);

	Label l1 = new Label();
	l1.AutoSize = false;
	l1.Location = new Point(pb.Width, 2);
	l1.Size = new Size(300, 15);
	l1.Text = string.Format("@{0} -> @{1} ({2} {3})", from_user, to_user, created_at.ToShortDateString(), created_at.ToShortTimeString());

	Label l2 = new Label();
	l2.AutoSize = false;
	l2.Location = new Point(pb.Width, 19);
	l2.Size = new Size(flowLayoutPanel1.Width - pb.Width - 20, 38);
	l2.Text = text;

	LinkLabel l3 = new LinkLabel();
	l3.Text = "Sayfaya Git";
	l3.Location = new Point(flowLayoutPanel1.Width - (l3.Width - 10), 2);
	l3.Click += delegate { Process.Start(twitter_url); };

	p.Controls.Add(pb);
	p.Controls.Add(l1);
	p.Controls.Add(l2);
	p.Controls.Add(l3);

	p.MouseEnter += delegate { p.BackColor = Color.LightYellow; };
	pb.MouseEnter += delegate { p.BackColor = Color.LightYellow; };
	l1.MouseEnter += delegate { p.BackColor = Color.LightYellow; };
	l2.MouseEnter += delegate { p.BackColor = Color.LightYellow; };
	p.MouseLeave += delegate { p.BackColor = SystemColors.Control; };
	l2.MouseLeave += delegate { p.BackColor = SystemColors.Control; };

	return p;
}

CreateTwitItem() fonksiyonunda bir Panel nesnesi oluşturup, içerisine bir picturebox, iki label, bir linklabel ekliyoruz ve geriye Panel nesnesini döndürüyoruz. Böylece foreach’in her adımında flowLayoutPanel’e yeni Panel nesnesi ekleniyor.

Uygulamamızı çalıştırıyoruz ve işte örnek ekran görüntüsü;

TwitterSearch_2

İsterseniz uygulamanın kodlarını buradan indirebilirsiniz.