Sadece Okunabilir | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar sadece okunabilir

Nullable Tipler

26 September 2010 Yorum yapılmamış

Nullable tipler, ilgili tip‘in değer aralığına ve karakteristiğine sahip olmakla birlikte ek olarak null değer de içerebilen yapılardır.

Basit olarak, değişkenin değer içerip içermediği bilgisini saklar.

Nullable tipler, System.Nullable<T> türündedirler (T, değer tipi olmalıdır)

Unutmayın! Sadece değer tipleri (value type) nullable olabilir.

C# dili değer tipi listesi‘ne daha önce yazdığım makale veya MSDN üzerinden ulaşabilirsiniz.

C# dilinde, Nullable tipte değişkenler iki şekilde tanımlanabilir.

Birinci yöntemde, System.Nullable generic tipini ilgili değer tipi ile birlikte yazabiliriz;

System.Nullable<int> adet;
System.Nullable<bool> sonuclandi;

İkinci yöntem, daha çok kullanılır ve daha kısa yazım şekline sahiptir. İlgili değer tipinin yanına soruişareti (?) karakteri koyarak yazılır;

int? adet;
bool? sonuclandi;

Bir nullable değişken, tanımlandığı anda null değerini içermez, sizin null eşitlemesini yapmanız beklenir;

int? adet = null;

Nullable tipteki bir değişkene değer ataması yapmak, normal bir değişkene değer ataması yapmak ile aynıdır.

adet = 100;

Nullable bir değişkenin değer içerip içermediğini anlamanın iki yolu vardır.

Birinci yöntemde, değişkenin null olup/olmadığı kontrol edilebilir.

if (adet != null)
{
	/// değeri var
}

Eğer değişken null değilse, değer içeriyor demektir.

İkinci yöntemde, değişkenin System.Nullable tipinden gelen sadece-okunabilir (read-only) HasValue özelliği kontrol edilir.

if (adet.HasValue)
{
	/// değeri var
}

Eğer değişken değer içeriyorsa, değeri okumak için, değişkenin System.Nullable tipinden gelen Value özelliği kullanılır.

Eğer değer içermeyen nullable bir değişkenin Value özelliğinden değer okumaya çalışırsanız, System.InvalidOperationException istisnası fırlatılır.

using System;

class NullableTipTest
{
	public static void Main()
	{
		int? adet = null;

		if (adet.HasValue)
			Console.WriteLine("adet değeri: " + adet.Value);
		else
			Console.WriteLine("adet değeri yok.");

		adet = 10;

		if (adet.HasValue)
			Console.WriteLine("adet değeri: " + adet.Value);
		else
			Console.WriteLine("adet değeri yok.");
	}
}

Yukarıdaki kodun çıktısı şöyle olacaktır;

adet değeri yok.
adet değeri: 10

C# const ve readonly farkı

22 February 2010 2 yorum

Senaryo : Uygulama çalışırken değeri değiştirilemeyecek değişken tanımlamanız gerekiyor.

Çözüm : Muhtemel iki çözüm var, const ve readonly değişken tanımlamak. Fakat aralarında önemli bir fark var;

const : Türkçe’ye Sabit olarak çevrilebilir. Class seviyesinde tanımlanır ve tanımlanma anında değeri verilmek zorundadır. Sonradan değeri değiştirilemez.

readonly : Sadece-Okunabilir anlamına gelir. Class seviyesinde tanımlanır. Tanımlandığı anda değeri verilebilir veya Class Constructor’ında değeri verilebilir. Sonradan değeri değiştirilemez.

public class Matematik
{
	private const double PI = 3.14159;
}
public class Matematik
{
	private readonly int PI; /// PI değişkeninin değerini burada da verebilirdim.

	public Matematik()
	{
		PI = 22 / 7;
	}
}

C# Klasörün Sadece-Okunabilir Olduğunu Döndüren Extension Method

19 February 2010 Yorum yapılmamış

Deneysel amaçlı yazdığım extension method’lardan biridir;

namespace Extensions
{
	public static class ExtensionManager
	{
		public static bool SadeceOkunabilir(this DirectoryInfo Dizin)
		{
			if (Dizin == null)
				throw new ArgumentNullException("Dizin parametresi boş olamaz");

			return (Dizin.Attributes & FileAttributes.ReadOnly) == FileAttributes.ReadOnly;
		}
	}
}