Registry | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar registry

Dosya uzantısını uygulamanız ile ilişkilendirin

30 September 2010 4 yorum

Bir windows uygulaması geliştirdiniz ve uygulamanız belli uzantıdaki dosyalar üzerinde işlemler gerçekleştiriyor (Görüntüleme, Kaydetme, vs.)

Eğer ilgili uzantıdaki dosyaya çift tıklandığı zaman uygulamanızın açılmasını ve dosya üzerinde işlem yapmasını istiyorsanız, öncelikle dosya uzantısı ve uygulamanızı registry üzerinden birbiri ile ilişkilendirmelisiniz.

Aşağıdaki örnek kod sayesinde, eng uzantılı dosyaların uygulamanız ile ilişkilendirilmesini ve dosya ikonlarının sizin belirlediğiniz (icon.ico) olarak gözükmesini sağlayabilirsiniz;

Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(".eng").SetValue(null, "EnginDosyasi.eng");

RegistryKey rk = Registry.ClassesRoot.CreateSubKey("EnginDosyasi.eng");
rk.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue(null, Application.StartupPath + "\\icon.ico");
rk.CreateSubKey(@"shell\open\command").SetValue(null, "\"" + Application.ExecutablePath + "\" \"%1\"");

eng uzantılı bir dosyaya çift tıklandığında artık sizin uygulamanız açılacaktır.

Çift tıklandığı için uygulamanızı açtıran dosyaya, aşağıdaki kod satırı ile ulaşabilirsiniz;

public static void Main(string[] args)
{
	string Dosya = args[1];
}

LINQ ile Bilgisayara Kurulu Programları Sorgulamak

30 January 2010 3 yorum

Bu yazımda, bilgisayarda kurulu programları, LINQ kullanarak nasıl sorgulayacağımızı inceleyeceğim.

Bilgisayara kurduğumuz her program bilgisayarın Registry‘sine kurulum ile ilgili bir kayıt bırakır.

Bilmeyenler için not: Registry’yi açmak için komut satırına regedit yazmanız yeterli.

Registry ile ilgili daha detaylı bilgi için MSDN: Registry sayfasına bakmanızı tavsiye ederim.

Registry‘nin LocalMachine\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall dalında, bilgisayara kurulu olan uygulamalara ve bu uygulamalar ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.

Uygulamamızda, Registry class’ını kullanabilmek için, kodumuza aşağıdaki namespace’i eklememiz gerekiyor.

using Microsoft.Win32;

Hemen form tasarlamakla başlayalım.

Bilgisayarda Kurulu Programlar Ana Form Ekran Görüntüsü

Yukarıdaki formu oluşturduktan sonra btnGetir butonunun Click olayına aşağıdaki kodu yazalım;

using (RegistryKey rk = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(@"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"))
{
	var programlar = from k in rk.GetSubKeyNames()
					 let r = rk.OpenSubKey(k)
					 select r.GetValue("DisplayName");

	foreach (string program in programlar)
		if (!string.IsNullOrWhiteSpace(program))
			lbProgramlar.Items.Add(program);
}

Registry sınıfının static LocalMachine üyesi üzerinden OpenSubKey() method’unu çağırıyoruz.

Daha sonra yaptığımız;

from k in rk.GetSubKeyNames()
let r = rk.OpenSubKey(k)
select r.GetValue("DisplayName");

LINQ sorgusunu yazmak oluyor. Bu sorgu, ilgili Registry dalının altında bulunan tüm dalları açar ve içlerindeki DisplayName anahtarının değerini getirir.

Son olarak basit bir foreach döngüsü ile bu değerleri lbProgramlar Listbox kontrolüne dolduruyoruz.

İşte benim bilgisayarımdaki sonuç;

Bilgisayarda Kurulu Programlar Çalıştıktan Sonraki Ekran Görüntüsü