Rastgele | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar rastgele

Hem benzersiz hem de geçici dosya oluşturmanın en kolay yolu

07 March 2010 1 yorum

Geliştirdiğiniz bir uygulamada, geçici bir dosyaya ihtiyacınız olduğunu düşünelim. Ama daha önce oluşturulmuş bir dosyanın ismini vermediğinizden emin olmak istiyorsunuz.

  • Kullanıcının geçici dosyaları hangi dizinde tuttuğunu bulmak
  • Rastgele bir dosya ismi üretmek, eğer bu dosya isminde bir dosya varsa, yeni bir dosya ismi bulana kadar rastgele yeni dosya ismi üretmek
  • Ürettiğiniz rastgele isme sahip yeni bir dosya oluşturmak

adımlarını gerçekleştirmek yerine, Path.GetTempFileName() method’unu kullanabilirsiniz.

string GeciciDosya = Path.GetTempFileName(); /// GeciciDosya değişkeni kullanıcının Temp dizininde 0-byte boyutlu bir dosyanın tam dosya yolunu içerir.

using (StreamWriter sw = File.OpenText(GeciciDosya))
{
	sw.WriteLine("Geçici Dosyaya yazılacak bilginin ilk satırı");
}

Benim kullandığım bilgisayarda, Path.GetTempFileName() methodu geriye “C:\Documents and Settings\EnginPolat\Local Settings\Temp\tmp3A.tmpstring değeri döndürdü.

Eğer rastgele dosyanın gerçekten oluşturulmasını değil, sadece dosya isminin üretilmesini istiyorsanız; Path.GetRandomFileName() methodunu kullanabilirsiniz;

string DosyaAdi = Path.GetRandomFileName(); /// DosyaAdi değişkeni sadece rastgele bir dosya ismini içerir.

Benim bilgisayarımda, Path.GetRandomFileName() methodu geriye “z4a2sa4a.49estring değeri döndürdü.

C# ile Geçici Dosya Oluşturmak

18 February 2010 Yorum yapılmamış

Uygulama geliştirirken bazen geçici olarak dosya oluşturmak zorunda kalabiliriz.

Fakat dosya oluşturma ve yazma iznimizin olduğu bir klasör olmasını her zaman garantileyemeyebiliriz.

Ayrıca, oluşturduğumuz dosya ile işimiz bittiğinde silinmesini de kendimizin yönetmesi gerekir.

Aşağıdaki kod ise, Windows‘un geçici dosyalar (temporary files) klasöründe rastgele isimde bir dosya oluşturur. Böylece geçici dosyanın temizlenmesi işini bizim yerimize Windows üstlenir.

public static string GeciciDosyaOlustur(string OnEk, string Uzanti)
{
	if (OnEk == null)
		throw new ArgumentNullException("OnEk");
	if (Uzanti == null)
		throw new ArgumentNullException("Uzanti");

	return Path.Combine(Path.GetTempPath(), String.Format("{0}.{1}.{2}", OnEk, Guid.NewGuid(), Uzanti));
}