Process | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar process

Thread.Sleep ve Thread.SpinWait arasındaki fark

26 February 2011 2 yorum

Thread sınıfı ile ilgili en çok karşılaştığım sorulardan birisi; “Thread.Sleep() ile Thread.SpinWait() method’ları arasındaki fark nedir?” olmuştur.

MSDN Process ve Thread dökümanları ne yazık ki bu konuda bize yeterli bilgi sağlamıyor.

Peki Thread sınıfının SpinWait() ve Sleep() method’ları arasındaki fark nedir?

Programming .Net Components kitabının yazarı Juval Löwy‘den alıntı (sayfa 192) yapacağım;

Orjinal : When a thread calls SpinWait(), the calling thread waits the number of iterations specified, and the thread is never added to the queue of waiting threads. As a result, the thread is effectively put to sleep without relinquishing the remainder of its CPU time slot.

The .NET documentation does not define what an iteration is, but it is likely mapped to a predetermined number (probably just one) of NOP (no-operations) assembly instructions. Consequently, the following SpinWait() instruction will take different time to complete on machines with different CPU clock speeds:

const long MILLION = 1000000;
Thread.SpinWait(MILLION);

SpinWait() is not intended to replace Sleep(), but is rather made available as an advanced optimization technique. If you know that some resource your thread is waiting for will become available in the immediate future, it is potentially more efficient to spin and wait, instead of using either Sleep() or a synchronization object, because those force a thread context switch, which is one of the most expensive operations performed by the operating system. Even in the esoteric cases for which SpinWait() was designed, using it is an educated guess at best. SpinWait() will gain you nothing if the resource is not available at the end of the call, or if the operating system preempts your thread because its time slot has elapsed, or because another thread with a higher priority is ready to run. In general, I recommend that you should always use deterministic programming (using synchronization objects in this case) and avoid optimization techniques.

Alıntı’nın önemli cümleleri;

Türkçesi : Eğer bir thread SpinWait() method’unu çağırırsa, parametre ile belirtilen CPU çevrimi boyunca beklemeye geçer ve Bekleyen Threadler (Waiting Threads) listesine kendini eklemez. Böylece, CPU’da bulunduğu slot’tan vazgeçmeden, uyku moduna geçmiş olur.

.NET dokümantasyonuna göre her CPU çevriminde (muhtemelen) bir adet NOP (no-operations) assembly komutu çalıştırır. Fakat, aşağıdaki SpinWait() komutu, farklı hızlarda çalışan CPU’larda farklı sürelerde tamamlanır.

const long MILLION = 1000000;
Thread.SpinWait(MILLION);

SpinWait() method’u, Sleep() method’unun yerine düşünülmemiştir, daha ileri seviye optimizasyon yapılabilmesi için amaçlanmıştır. Eğer çalışan thread’in ihtiyaç duyduğu kaynak, çok kısa süre içerisinde uygun olacaksa (mesela başka bir thread kaynak üzerinde bulunan lock’ı kaldıracaksa) Sleep() yerine SpinWait() kullanmak daha uygun olur.

Sleep() method’u (veya syncronization nesnesi), thread’in CPU üzerinde context switch yapmasına sebep olur.

Son cümle; SpinWait() method’u, çağıran thread’i, işlemci üzerinde aktif tutar, Sleep() method’u ise, thread’i belirli süre boyunca gerçek anlamda uyutur.

Not Responding durumundaki Process’leri bulmak

05 July 2010 1 yorum

O anda çalışmakta olan uygulamaların durumlarını gözleyen bir service yazmamız gerektiğinde, gözlediğimiz uygulamanın kullanıcıya yanıt verip-vermediğini bulabilmemiz gerekir.

Bunu .Net Framework‘teki Process sınıfının üyeleri ile kolaylıkla yapabiliriz.

Process Sınıfı

Process sınıfı System.Diagnostics namespace‘i içerisinde yeralır. Process sınıfı birçok static ve instance üyeye sahiptir. Bu üyeler sayesinde, lokal bilgisayardaki veya uzak bilgisayardaki herhangi bir uygulamaya müdahele edebilirsiniz. Ayrıca Process sınıfı ilgili uygulamanın “çalıştığını” veya “yanıt vermiyor” durumuna düştüğünü de belirleyebilir.

Bu özellik, uygulamaları monitör eden bir service geliştirecekseniz çok kullanışlıdır.

Bu yazıda, basit bir console uygulaması ile bilgisayardaki “yanıt veren” ve “yanıt vermeyen” uygulamaları listeleyeceğiz.

Öncelikle System.Diagnostics namespace‘ini kod’umuzun using kısmına ekleyelim;

using System.Diagnostics;

Bilgisayarda o anda çalışan uygulamaları Process sınıfının GetProcesses() method’undan Process dizisi olarak alabiliriz;

Process[] p = Process.GetProcesses();

Basit bir döngü ile o anda çalışmakta olan process‘ler arasında dönebiliriz. Sonra tek yapmamız gereken, Process sınıfının statik Responding property’sine bakmak;

if (p.Responding)
	Console.WriteLine(" yanıt veriyor.");
else
	Console.WriteLine(" yanıt VERMİYOR!");

Uygulamanın kodlarını toparlarsak;

Process[] processes = Process.GetProcesses();
foreach (Process p in processes)
{
	Console.Write(p.ProcessName);

	if (p.Responding)
		Console.WriteLine(" yanıt veriyor.");
	else
		Console.WriteLine(" yanıt VERMİYOR!");
}

Uygulamadan aynı anda bir tane açılmasını garantilemek

04 March 2010 Yorum yapılmamış

Yazdığımız uygulamalardan aynı anda sadece bir tane açık olmasını isteyebiliriz. Bunu garantilemek için, yapmamız gereken process’ler arası iletişim kanalı oluşturmak ve kullanmak olmalıdır.

C# dilinde process’ler arası iletişim (cross-process communication) Mutex sınıfı ile sağlanır.

Mutex sınıfının kullanımını hemen bir örnek ile inceleyelim;

[STAThread]
static void Main()
{
	bool AcikUygulamaVar = false;
	Mutex m = new Mutex(true, "UygulamanınAdı", out AcikUygulamaVar);
	if (AcikUygulamaVar)
	{
		Application.EnableVisualStyles();
		Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
		Application.Run(new MainForm());
	}
	else
	{
		MessageBox.Show("Uygulamadan aynı anda bir tane açabilirsiniz!");
	}
}

Mutex sınıfı ile ilgili daha detaylı bilgiye MSDN‘deki şu makaleden ulaşabilirsiniz.

Kısa Sınav – 11

15 January 2010 Yorum yapılmamış

Yazdığınız uygulamanın bir yerinde, kullanıcının önüne otomatik olarak IkinciUygulama.exe isimli başka bir programı otomatik olarak açtırmak istiyorsunuz.

Uygulamanızın, kullanıcının IkinciUygulama.exe uygulamasını kullanmasını ve kapatmasını beklemesi gerekmektedir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu işi tam doğru olarak gerçekleştirir?

 • Process p = new Process();
  p.StartInfo.FileName = "IkinciUygulama.exe";
  p.Start();
  p.WaitForExit(10000);
 • Process p = new Process();
  p.StartInfo.FileName = "IkinciUygulama.exe";
  p.Start();
  p.WaitForExit();
 • Process p = new Process("IkinciUygulama.exe");
  p.Start();
  p.WaitForExit(10000);
 • Process p = new Process("IkinciUygulama.exe");
  p.Start();
  p.WaitForExit();

Sorunun doğru cevabı için; Devamını oku…