.net | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar .net

Uygulamalar Windows Phone 8 ile (çok) daha hızlı

13 December 2012 Yorum yapılmamış

Windows Phone 7.X kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri uygulamaların yeterince hızlı başlatılamaması idi. Microsoft, Windows Phone 8 tanıtımından beri yayınlanan bildirilerde uygulama başlangıç sürelerinin yaklaşık yarı yarıya azaldığını söylüyor.

Hızlı başlangıç süreleri, az pil tüketimi ve toplamda performans konularını inceleyelim;

.Net Framework, CoreCLR ve Garbage Collector

Windows Phone 8 ile birlikte en güncel versiyon olan .Net Framework 4.5 geliyor. Framework’te yapılan (hemen hemen) tüm güncellemeler ve iyileştirmelerden hem uygulama geliştirici hem de son kullanıcı olarak faydalanabiliyoruz.

Ayrıca Windows Phone 8, öncüllerinden farklı olarak .Net Compact Framework yerine CoreCLR motoru içeriyor.

CoreCLR .Net Framework 4.5 CLR ile (hemen hemen) aynı özellikleri ve optimizasyonları içerir, .Net Compact Framework‘ten çok daha verimli ve daha hızlıdır.

Özellikle Garbage Collector performansı hissedilebilir şekilde arttırılmıştır. Oyunlar gibi saniyedeki işlem adedi yüksek olan uygulamalarda Garbage Collector‘daki performans artışı uygulamanın toplam performansına büyük etki eder.

Async Framework

.Net Framework 4.5‘teki en önemli yeni gelişme C# 5 ve VB.Net 11 tarafından tanıtılan yeni asenkron programlama modelidir.

CoreCLR ve .Net Framework kütüphanelerinde yapılan güncellemeler ile birlikte Windows Phone 8 asenkron programlama modelinin tüm nimetlerinden faydalanabiliyor.

Windows Phone 8 cihazların çok çekirdekli işlemciye sahip olması, async, await anahtar kelimelerinin ve Task Parallel Library kullanımının uygulamaların başlangıç ve kullanım hızlarının artmasına katkısı büyük.

Asenkron kütüphanelerin (hemen hemen) tamamı .Net Framework içerisine gömülmüş durumda. Fakat bazı kütüphanelere async desteğinin (özellikle System.Net namespace’i altındakiler) NuGet aracılığı ile indirilmesi gerekiyor.

Microsoft.Bcl.Async paketini NuGet üzerinden indirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için MSDN’deki BCL Blog makalesini okumanızı tavsiye ederim.

Cloud Derleyici ile çok daha hızlı kod

Windows Phone 8‘de yüksek performans ve pil ömründen tasarruf için çok daha uygun olan yeni bir kod oluşturma yaklaşımı benimsenmiş.

Uygulamaları son kullanıcı cihazlara indirilmeden önce Windows Phone Store tarafından yüksek kalitede ARM koduna derleniyorlar.

Bu sayede Windows Phone 7.X cihazlar için uygulamanın her çalıştırılması esnasında yapılan derleme işlemi, Windows Phone 8 cihazlar için gerçekleştirilmiyor.

CPU yükünü artıran ve pil tüketimine olumsuz etkisi bulunan bu işlemin aradan çıkartılmış olması Windows Phone 8 cihazlarda uygulamaların daha hızlı başlatılmasını ve pil tüketimlerinin azalmasını sağlamış.

Microsoft pre-compile (ön-derleme) sürecini son kullanıcı cihazdan alarak Washington Columbia nehri üzerine kurdukları bir jeneratör aracılığı ile beslenen bir sisteme devretmiş durumda.

Not : Cep telefonu pili yerine enerjinin bir nehirden sağlanması iyi düşünülmüş.

C# Global Assembly Cache içine Assembly yüklemek

21 December 2011 1 yorum

C# ile geliştirdiğimiz uygulamalar büyüdükçe, uygulama içerisinde ortak kullandığımız yapıları tekilleştirme eğilimi gösteririz. Örneğin; veritabanına erişim, e-posta gönderme, hata geribildirimleri, session kontrolü, vs.

Tekilleştirme yapmak için, ortak metodları, ortak bir sınıf içerisinde toplar ve projenin her yerinde ilgili sınıf üzerinden kullanırız. Örneğin;
DAL.ExecuteQuery();
DAL.ExecuteProcedure();
DAL.GetDataTable();

Ortak metodlar çoğaldıkça, ortak bir sınıf yeterli olmaz ve ortak sınıflar oluşturmamız gerekir.Örneğin;
Hata.Log(ex);
DAL.ExecuteQuery(“sorgu”, “parametreler”);
EMail.Send(“alıcı”, “konu”, “içerik”);

Eğer ortak sınıflarımızı çeşitli projeler arasında paylaşmamız gerekiyorsa, bu sınıfları dll assembly‘ler içerisinde toplarız.

Daha sonra her projede, dll assembly’yi projenin referanslarına ekleriz.

Birden fazla projede referans olarak göstereceksek, dll assembly’yi ortak bir alana yüklememiz daha doğru olacaktır.

Böylece ilgili dll’de yapacağımız bir versiyon güncellemesi aynı anda birden fazla projede etkin olacaktır.

.Net dll’lerini koyabildiğimiz ortak alana Global Assembly Cache (kısaca GAC) denmektedir.

Bir .Net assembly’sini GAC‘a eklemek için, .Net Framework ile birlikte gelen gacutil aracını kullanmalıyız. Örnek Kullanım : gacutil -i [assembly_yolu]

Komut satırından gerekli parametreleri vererek gacutil aracını kullanabiliriz.

Eğer, bir assembly’yi GAC’a programatik bir yöntemle eklemek istiyorsak, System.EnterpriseServices.Internal namespace’inde yeralan Publish sınıfının GacInstall method’unu kullanmalıyız.

İlk olarak kodumuzun using kısmına System.EnterpriseServices.Internal namespace’ini ekleyelim;

using System.EnterpriseServices.Internal;

Daha sonra yapmamız gereken, Publish sınıfından yeni bir örnek oluşturup, GacInstall method’unu çağırmak.

try
{
	Publish gac = new Publish();
	gac.GacInstall("yuklenecekassemblyyolu");
}
catch (System.Security.SecurityException se)
{
	///Muhtemelen yetki eksikliğinden dolayı uygulamamız GAC'a erişemedi
}

Özellikle, kendi kurulum uygulamamızı yazacaksak, GAC‘a programatik erişmemiz gerekecektir.

C# FolderBrowserDialog seçili dizini değiştirmek

04 September 2010 1 yorum

.Net ile FolderBrowserDialog sınıfı sayesinde, Dizin Seçme Dialog Penceresi oluşturabiliyoruz.

OpenFileDialog sınıfını kullanırak Dosya Seçme Dialog Kutusu açtıracağımız zaman, varsayılan dizini InitialDirectory özelliği ile belirleyebiliyoruz.

FolderBrowserDialog sınıfının InitialDirectory özelliği olmadığı için, varsayılan dizini bu özelliği ayarlayarak belirleyemiyoruz.

Fakat yardımımıza SelectedPath özelliği yetişiyor;

FolderBrowserDialog dialog = new FolderBrowserDialog();
dialog.Description = "Lütfen aşağıdaki listeden bir dizin seçiniz.";
dialog.RootFolder = Environment.SpecialFolder.Desktop;
dialog.SelectedPath = @"C:\Program Files";
if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
	Console.WriteLine(dialog.SelectedPath);
}

Örnek kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki ekranı görmelisiniz;

CSharp Browse Folder Dialog

Design Pattern’ler ve Kategorileri

21 May 2010 Yorum yapılmamış

Bu makaleyi okumadan önce .Net ortamında pattern kavramı makalesini okumanızı öneririm.

Gang of Four‘un tanımladığı hali ile Design Pattern‘ler 3 ana kategori içerisinde gruplanırlar;

Creational Patterns

 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Singleton

Structural Patterns

 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Facade
 • Flyweight
 • Proxy

Behavioral Patterns

 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor

Takip eden makaleler ile bu design pattern’lerin her birini inceleyeceğiz.

.Net 4 COM İyileştirmeleri – Office Uygulamarı ile Çalışmak

03 March 2010 4 yorum

.Net 4.0 COM İyileştirmeleri başlığı altında birçok yeni yeteneğe sahiptir. Şubat ayında verdiğim seminerlerden C# 4.0 Yenilikleri – 2 seminerinde COM İyileştirmeleri başlığında özellikle bu yeniliklerden bahsettim.

BilgeAdam‘daki bir öğrencimin sorusu üzerine bu yazımda Excel ve Word kullanımına ilişkin bir örnek yapacağım.

Öncelikle yeni bir Console Application projesi oluşturalım ve referanslara

 • Microsoft.Office.Interop.Excel
 • Microsoft.Office.Interop.Word

referanslarını ekleyelim.

Bu örnekte yapmak istediğimiz;

 • Bilgisayarımızda o anda en çok hafıza alanı kullanan 10 uygulamanın adını ve kulandığı hafıza miktarını yeni bir Excel dosyasında iki sütuna alt alta yazmak
 • Aynı excel dosyasının ikinci bir sheet’ine bu tablodan bir chart üretmek
 • Bu chart’ı kopyalayıp, yeni açacağımız bir Word dosyasına yapıştırmak

Hazırsanız, Program.cs dosyamıza aşağıdaki kodları yazmakla başlayalım;

using direktiflerini yazdığımz yere

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Diagnostics;

satırlarını ekleyelim

Yeni bir Excel dosyası oluşturmak ve görünür kılmak için;

var excel = new Excel.Application();
excel.Visible = true;

Bu Excel dosyasına yeni bir sheet eklemek ve tablonun başlıklarını yazmak için;

excel.Workbooks.Add();
excel.Cells[1, 1].Value = "Uygulama Adı";
excel.Cells[1, 2].Value = "Hafıza Kullanımı";

Tabloya en çok hafıza kullanan uygulamaları eklemek için;

int i = 2;
foreach (var p in Process.GetProcesses().OrderByDescending(p => p.WorkingSet64).Take(10))
{
	excel.Cells[i, 1].Value = p.ProcessName;
	excel.Cells[i, 2].Value = p.WorkingSet64;
	i++;
}

Tabloyu Excel dosyasında yeni bir sheet içerisine chart olarak eklemek için;

Excel.Range range = excel.Cells[1, 1];
Excel.Chart chart = excel.ActiveWorkbook.Charts.Add(After: excel.ActiveSheet);
chart.ChartWizard(Source: range.CurrentRegion, Title: Environment.MachineName + " Toplam Hafıza Kullanımı");
chart.ChartStyle = 45;

Tabloyu panoya kopyalamak, yeni bir Word dosyası açıp, içine yapıştırmak için;

chart.CopyPicture(Excel.XlPictureAppearance.xlScreen, Excel.XlCopyPictureFormat.xlBitmap, Excel.XlPictureAppearance.xlScreen);

var word = new Word.Application();
word.Visible = true;
word.Documents.Add();
word.Selection.Paste();

Tüm kodları tekrar yazarsak;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Diagnostics;

namespace COMIyilestirmeleri_OfficeUygulamasi
{
	class Program
	{
		static void Main(string[] args)
		{
			var excel = new Excel.Application();
			excel.Visible = true;
			excel.Workbooks.Add();
			excel.Cells[1, 1].Value = "Uygulama Adı";
			excel.Cells[1, 2].Value = "Hafıza Kullanımı";
			int i = 2;
			foreach (var p in Process.GetProcesses().OrderByDescending(p => p.WorkingSet64).Take(10))
			{
				excel.Cells[i, 1].Value = p.ProcessName;
				excel.Cells[i, 2].Value = p.WorkingSet64;
				i++;
			}
			Excel.Range range = excel.Cells[1, 1];
			Excel.Chart chart = excel.ActiveWorkbook.Charts.Add(After: excel.ActiveSheet);
			chart.ChartWizard(Source: range.CurrentRegion, Title: Environment.MachineName + " Toplam Hafıza Kullanımı");
			chart.ChartStyle = 45;
			chart.CopyPicture(Excel.XlPictureAppearance.xlScreen, Excel.XlCopyPictureFormat.xlBitmap, Excel.XlPictureAppearance.xlScreen);

			var word = new Word.Application();
			word.Visible = true;
			word.Documents.Add();
			word.Selection.Paste();
		}
	}
}