Multi-core | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar multi-core

C# ile Dizi Bölümleme

30 December 2009 Yorum yapılmamış

Bilgeadam’da öğrencilerimden birinin sorduğu soru üzerine, bir dizinin, belli sayıda elemanlardan oluşan alt dizilere bölünmesi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yazdım.

Uygulama şöyle çalışıyor; rastgele kelimelerden oluşan bir dizimiz var, bu diziyi, n elemanlı alt dizilere bölmek istiyoruz.

Hemen kolları sıvayalım ve kod yazmaya başlayalım.

Öncelikle rastgele kelime oluşturma fonksiyonunu yazalım;

const string Harfler = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
Random r = new Random();

public string RastgeleKelimeUret(int HarfAdet)
{
	char[] arrReturn = new char[HarfAdet];

	Parallel.For(0, HarfAdet, iLoop => {
		arrReturn[iLoop] = Harfler[r.Next(0, Harfler.Length - 1)];
	});

	return new string(arrReturn);
}

Bu fonksiyonu C# ile Dizi Karıştırma yazımdan hatırlayacaksınız. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak List<string> tipinde bir diziye 25 eleman dolduran kodumuzu yazalım;

List<string> BolunecekDizi = new List<string>();
Parallel.For(5, 25, iLoop => {
	BolunecekDizi.Add(RastgeleKelimeUret(iLoop));
});

Parallel For kullanarak Multi-Core ve Multi-Thread destekli kod yazdığımıza dikkat edelim. Bölümleme fonksiyonunu ExtensionMethod olarak yazacağız.

public static class ExtensionManager
{
	public static List<T>[] Bolumle<T>(this List<T> Dizi, int ParcaAdet)
	{
		if (Dizi == null)
			throw new Exception("Dizi boş olamaz..");

		if (ParcaAdet < 1)
			throw new Exception("Parça Adet 1'den küçük olamaz..");

		int DiziBoyu = (int)Math.Floor(Dizi.Count / (double)ParcaAdet) + 1;

		List<T>[] arrReturn = new List<T>[DiziBoyu];

		int Adim = 0;
		Parallel.For(0, Dizi.Count, iLoop => {
			if (iLoop % ParcaAdet == 0 && iLoop > 0)
				Adim += 1;

			if (arrReturn[Adim] == null)
				arrReturn[Adim] = new List<T>();

			arrReturn[Adim].Add(Dizi[iLoop]);
		});

		return arrReturn;
	}
}

Artık tek yapmamız gereken List<T> generic tipinde nesnelerde Bolumle() fonksiyonunu kullanmak olacak.

List<string>[] Bolumler = BolunecekDizi.Bolumle(3);

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.