Isnumeric | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar isnumeric

C# ile isNumeric() fonksiyonu yazalım

04 January 2010 1 yorum

VB.NET programcılarının kullanabildiği, ama C#‘ta bulunmayan isNumeric() fonksiyonunu kendimiz yazacağız;

public static class ExtensionManager
{
	public static bool isNumeric(this string value)
	{
		double oReturn = 0;
		return double.TryParse(value, out oReturn);
	}
}

Artık C# kodumuzun herhangi bir yerinde

string Deger = "5";
bool Rakamsal = Deger.isNumeric();

veya

string Deger = "5";
bool Rakamsal = ExtensionManager.isNumeric(Deger);

kullanabiliriz.