Inheritance | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar inheritance

Kalıtımı engellemek (sealed anahtar kelimesi)

06 March 2010 Yorum yapılmamış

Yazdığınız bir sınıftan kalıtım yoluyla başka sınıflar üretilmesini engellemek istiyor olabilirsiniz.

Yapmanız gereken sınıfınızı sealed anahtar kelimesi ile “mühürlemek” olmalıdır. Böylece sınıfınızdan yeni sınıflar türetilemeyecektir.

sealed class AnaSinif
{
// Sınıf üyeleri
}

AnaSinif class‘ımız sealed olduğu için, yeni sınıf türetilirken base class olamayacaktır;

class TuretilmisSinif : AnaSinif
{
// Derleme zamanında hata oluşur (compile-time error)
}

Not : struct’lar her zaman sealed ile mühürlenmiş gibi davranırlar. struct’lar kalıtım (inheritance) desteklemez

Tüm sınıfın kalıtım yoluyla aktarılmasını engellemek yerine, tek bir method’un override edilmesini engellemek istiyor olabilirsiniz.

Bu durumda yapmanız gereken, sadece ilgili method‘u sealed ile “mühürlemek” olmalıdır;

class AnaSinif
{
	public virtual void Goster()
	{
	}
}

class TuretilmisSinif : AnaSinif
{
// Bu kodda problem yok
// AnaSinif'tan gelen Goster() method'unu override eder
// Aynı zamanda sealed ile "mühürler"
	public sealed override void Goster()
	{
	}
}

class TekrarTuretilmisSinif : TuretilmisSinif
{
// Bu kod derlenmez. Hata oluşur
// TuretilmisSinif class'ında Goster() method'u sealed anahtar kelimesi ile "mühürlenmişti"
	public override void Goster()
	{
	}
}
Uncategorized

Kısa Sınav – 13

18 February 2010 Yorum yapılmamış

Geliştirdiğiniz bir Windows Forms uygulamasında aşağıdaki depolar.xml dosyasına sahipsiniz;

<? xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Depolar>
	<Depo Adi="DP001" Sehir="İstanbul"></Depo>
	<Depo Adi="DP002" Sehir="Ankara"></Depo>
	<Depo Adi="DP003" Sehir="Adapazarı"></Depo>
	<Depo Adi="DP004" Sehir="Elazığ"></Depo>
	<Depo Adi="DP005" Sehir="İzmir"></Depo>
</Depolar>

Bu Xml dosyasındaki depo isimlerini bir combobox‘a doldurmanız gerekmekte.

Sizce hangi yol tercih edilmeli?

  • Xml dosyasının şeması ile aynı serilize olabilen bir class geliştirilmeli. Geliştirilen class XmlDataDocument class’ı ile birlikte kullanılmalı
  • ApplicationSettingBase class’ından inherit olan yeni bir class yazılmalı
  • Xml dosyasının şeması ile aynı serilize olabilen bir class geliştirilmeli. Geliştirilen class XmlSerializer class’ı ile birlikte kullanılmalı
  • ConfigurationSection class’ından inherit olan yeni bir class yazılmalı

Sorunun doğru cevabı için; Devamını oku…

Uncategorized

C# ile Kes-Kopyala-Yapıştır Olaylarını Fırlatan Textbox

12 January 2010 Yorum yapılmamış

.Net Framework’ün Textbox‘ı bir çok kullanışlı event‘i kullanımımıza sunmuştur. Böylece programcılar olarak kod yazmak için seçebileceğimiz geniş bir olay kütüphanesi vardır. Mesela TextChanged olayına ayrı, KeyDown olayına ayrı, KeyUp olayına ayrı kod yazabiliriz.

Fakat nedense, textbox’tan metin kopyalarken/keserken veya textbox’a metin yapıştırırken fırlatılan bir olay yoktur. Çeşitli sebeplerle projelerimizde Kes-Kopyala-Yapıştır olaylarını fırlatan bir textbox’a ihtiyaç duyabiliriz.

Textbox kontrolüne özel event’ler eklemek için, yeni bir class oluşturup, Textbox class’ından türemesini sağlamalıyız.

public partial class GelismisTextBox : TextBox
{
}

Windows‘un sunduğu Kes-Kopyala-Yapıştır olaylarını GelismisTextbox class’ımızda yönetebilmek için WndProc() method’unu override etmemiz lazım.

private const int WM_CUT = 0x0300;
private const int WM_COPY = 0x0301;
private const int WM_PASTE = 0x0302;

protected override void WndProc(ref Message m)
{
	switch(m.Msg)
	{
		case WM_CUT:
			/// Kes komutu olayını fırlat
			break;
		case WM_COPY:
			/// Kopyala komutu olayını fırlat
			break;
		case WM_PASTE:
			/// Yapıştır komutu olayını fırlat
			break;
		default:
			base.WndProc(ref m);
			break;
	}
}

Şimdi yapmamız gereken, GelismisTextbox class’ımıza olayları fırlatacak kodu eklemek.

public class ClipboardEventArgs : EventArgs
{
	private string clipboardText;
	public string ClipboardText
	{
		get { return clipboardText; }
		set { clipboardText = value; }
	}

	public ClipboardEventArgs(string clipboardText)
	{
		this.clipboardText = clipboardText;
	}
}
public delegate void ClipboardEventHandler(object sender, ClipboardEventArgs e);

public event ClipboardEventHandler CutText;
public event ClipboardEventHandler CopiedText;
public event ClipboardEventHandler PastedText;

Artık GelismisTextbox kontrolünü projemizde kullanabiliriz. GelismisTextbox kontrolünde yapılacak Kes-Kopyala-Yapıştır işlemleri esnasında fırlatılacak olaylara ilişkin kodlarda yazabiliriz. Örneğin;

private void txtOrnek_CutText(object sender, ClipboardEventArgs e)
{
	MessageBox.Show("Gelişmiş Textbox'tan kesilen : " + e.ClipboardText);
}
private void txtOrnek_CopiedText(object sender, ClipboardEventArgs e)
{
	MessageBox.Show("Gelişmiş Textbox'tan kopyalanan : " + e.ClipboardText);
}
private void txtOrnek_PastedText(object sender, ClipboardEventArgs e)
{
	MessageBox.Show("Gelişmiş Textbox'a yapıştırılan : " + e.ClipboardText);
}

GelismisTexbox class’ının kodu;

public partial class GelismisTextBox : TextBox
{
	private const int WM_CUT = 0x0300;
	private const int WM_COPY = 0x0301;
	private const int WM_PASTE = 0x0302;

	public delegate void ClipboardEventHandler(object sender, ClipboardEventArgs e);

	public event ClipboardEventHandler CutText;
	public event ClipboardEventHandler CopiedText;
	public event ClipboardEventHandler PastedText;

	protected override void WndProc(ref Message m)
	{
		switch(m.Msg)
		{
			case WM_CUT:
				if (CutText != null)
					CutText(this, new ClipboardEventArgs(this.SelectedText));
				break;
			case WM_COPY:
				if (CopiedText != null)
					CopiedText(this, new ClipboardEventArgs(this.SelectedText));
				break;
			case WM_PASTE:
				if (PastedText != null)
					PastedText(this, new ClipboardEventArgs(Clipboard.GetText()));
				break;
			default:
				base.WndProc(ref m);
				break;
		}
	}
}

public class ClipboardEventArgs : EventArgs
{
	private string clipboardText;
	public string ClipboardText
	{
		get { return clipboardText; }
		set { clipboardText = value; }
	}

	public ClipboardEventArgs(string clipboardText)
	{
		this.clipboardText = clipboardText;
	}
}
Uncategorized