Identity | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar identity

Sql Server Identity Sutunları Belirlemek

20 January 2011 Yorum yapılmamış

BilgeAdam’daki eski öğrencilerimden biri şu soruyu sordu; “Herhangi bir veritabanındaki tüm tablolarda bulunan Identity Sütunları belirlemenin bir yolu var mıdır?”

Aslında bir değil, tam üç yolu var;

Yöntem 1 : COLUMNPROPERTY fonksiyonunu kullanmak

SELECT
	TABLE_NAME,
	COLUMN_NAME
FROM
	INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE
	COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID(TABLE_NAME), COLUMN_NAME, 'ISIDENTITY') = 1
ORDER BY
	TABLE_NAME

Yöntem 2 : SYS.ALL_COLUMNS View’unu kullanmak

SELECT
	OBJECT_NAME(AC.OBJECT_ID),
	SO.NAME
FROM
	SYS.ALL_COLUMNS AS AC
	INNER JOIN SYS.OBJECTS AS SO ON OBJECT_NAME(AC.OBJECT_ID) = SO.NAME
WHERE
	AC.IS_IDENTITY = 1 AND
	SO.TYPE = 'U'

Aynı yöntemi biraz faklı olarak şöyle de yazabiliriz;

SELECT
	OBJECT_NAME(OBJECT_ID),
	NAME
FROM
	SYS.ALL_COLUMNS
WHERE
	IS_IDENTITY = 1 AND
	OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID, 'ISUSERTABLE') = 1

Yöntem 3 : SYS.IDENTITY_COLUMNS View’unu kullanmak

SELECT
	OBJECT_NAME(IC.OBJECT_ID),
	SO.NAME
FROM
	sys.identity_columns AS IC
	INNER JOIN SYS.OBJECTS AS SO ON OBJECT_NAME(IC.OBJECT_ID) = SO.NAME
WHERE
	SO.TYPE = 'U'

Aynı yöntemi biraz faklı olarak şöyle de yazabiliriz;

SELECT
	OBJECT_NAME(OBJECT_ID),
	NAME
FROM
	sys.identity_columns
WHERE
	OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID, 'ISUSERTABLE') = 1

@@IDENTITY, SCOPE_IDENTITY() ve IDENT_CURRENT() arasındaki farklar

02 December 2009 4 yorum

Sql Server’da Identity kolon içeren tablolar ile çalışırken, yeni üretilen identity değerine ihtiyacımız olur.

@@IDENTITY, SCOPE_IDENTITY() ve IDENT_CURRENT() aynı işi farklı yöntemlerle yapar; son üretilen identity değerini döndürmek.

SELECT @@IDENTITY
Açılmış olan bağlantıda son üretilen identity değerini döndürür. @@IDENTITY tablo ve scope bakmaksızın, connection’da üretilen son identity’yi verir. Dikkat : Eğer Insert yaptığınız tablo’da Trigger varsa, yanlış identity alabilirsiniz.

SELECT SCOPE_IDENTITY()
Açılmış olan bağlantıda ve sorgunun çalıştığı scope’ta son üretilen identity’yi döndürür. Trigger kullanılan tablolarda @@IDENTITY yerine SCOPE_IDENTITY() kullanılması tavsiye edilir.

SELECT IDENT_CURRENT(tablename)
Bağlantı ve scope bakmaksızın, parametre olarak verilen tabloda üretilen son identity değerini döndürür.

Örnek;

CREATE TABLE TEST_TABLO_1
(
	ID INT NOT NULL IDENTITY (1, 1),
	ACIKLAMA VARCHAR(500) NULL,
	BILGI VARCHAR(1000) NULL
)

CREATE TABLE TEST_TABLO_2
(
	ID INT NOT NULL IDENTITY (1, 1),
	ACIKLAMA VARCHAR(500) NULL,
	EKSTRA_BILGI VARCHAR(1000) NULL
)

GO

CREATE TRIGGER TRG_TEST ON TEST_TABLO_1
FOR INSERT
AS
INSERT INTO TEST_TABLO_2
	(ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI)
VALUES
	('Açıklama', 'Extra Bilgi')

GO

INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST1')
INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST2')
INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST3')
INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST4')

INSERT INTO TEST_TABLO_1 (ACIKLAMA, BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST1')

SELECT @@IDENTITY
UNION ALL
SELECT SCOPE_IDENTITY()
UNION ALL
SELECT IDENT_CURRENT('TEST_TABLO_1')

GO

DROP TRIGGER TRG_TEST
DROP TABLE TEST_TABLO_1
DROP TABLE TEST_TABLO_2

Sorgunun çıktısı;

IDENTITY_SCOPE_IDENTITY_IDENT_CURRENT

Gördüğünüz gibi, SELECT @@IDENTITY çalışan Trigger’dan etkilenerek yanlış sonucu döndürmüştür.

TEST_TABLO_2‘ye ilk eklediğimiz kayıtta, identity olarak 5 aldık.

SELECT SCOPE_IDENTITY() ise, doğru değer (1) döndürdü.