Ident_current | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar ident_current

@@IDENTITY, SCOPE_IDENTITY() ve IDENT_CURRENT() arasındaki farklar

02 December 2009 4 yorum

Sql Server’da Identity kolon içeren tablolar ile çalışırken, yeni üretilen identity değerine ihtiyacımız olur.

@@IDENTITY, SCOPE_IDENTITY() ve IDENT_CURRENT() aynı işi farklı yöntemlerle yapar; son üretilen identity değerini döndürmek.

SELECT @@IDENTITY
Açılmış olan bağlantıda son üretilen identity değerini döndürür. @@IDENTITY tablo ve scope bakmaksızın, connection’da üretilen son identity’yi verir. Dikkat : Eğer Insert yaptığınız tablo’da Trigger varsa, yanlış identity alabilirsiniz.

SELECT SCOPE_IDENTITY()
Açılmış olan bağlantıda ve sorgunun çalıştığı scope’ta son üretilen identity’yi döndürür. Trigger kullanılan tablolarda @@IDENTITY yerine SCOPE_IDENTITY() kullanılması tavsiye edilir.

SELECT IDENT_CURRENT(tablename)
Bağlantı ve scope bakmaksızın, parametre olarak verilen tabloda üretilen son identity değerini döndürür.

Örnek;

CREATE TABLE TEST_TABLO_1
(
	ID INT NOT NULL IDENTITY (1, 1),
	ACIKLAMA VARCHAR(500) NULL,
	BILGI VARCHAR(1000) NULL
)

CREATE TABLE TEST_TABLO_2
(
	ID INT NOT NULL IDENTITY (1, 1),
	ACIKLAMA VARCHAR(500) NULL,
	EKSTRA_BILGI VARCHAR(1000) NULL
)

GO

CREATE TRIGGER TRG_TEST ON TEST_TABLO_1
FOR INSERT
AS
INSERT INTO TEST_TABLO_2
	(ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI)
VALUES
	('Açıklama', 'Extra Bilgi')

GO

INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST1')
INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST2')
INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST3')
INSERT INTO TEST_TABLO_2 (ACIKLAMA, EKSTRA_BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST4')

INSERT INTO TEST_TABLO_1 (ACIKLAMA, BILGI) VALUES ('DENEME', 'TEST1')

SELECT @@IDENTITY
UNION ALL
SELECT SCOPE_IDENTITY()
UNION ALL
SELECT IDENT_CURRENT('TEST_TABLO_1')

GO

DROP TRIGGER TRG_TEST
DROP TABLE TEST_TABLO_1
DROP TABLE TEST_TABLO_2

Sorgunun çıktısı;

IDENTITY_SCOPE_IDENTITY_IDENT_CURRENT

Gördüğünüz gibi, SELECT @@IDENTITY çalışan Trigger’dan etkilenerek yanlış sonucu döndürmüştür.

TEST_TABLO_2‘ye ilk eklediğimiz kayıtta, identity olarak 5 aldık.

SELECT SCOPE_IDENTITY() ise, doğru değer (1) döndürdü.