Getfilename | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar getfilename

FileStream sınıfına Kaydet() ExtensionMethod’u yazalım

01 March 2010 Yorum yapılmamış

FileStream sınıfına yazacağımız Save() method’u sayesinde, aşağıdaki kodu kolaylıkla yazabilir olacağız. Üstelik bir tane de overload yazarak, varolan dosyanın üstüne yazmasını engelleyip, yeni bir dosya adı oluşturup yazma işlemine devam ettirebileceğiz.

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti");

Eğer aynı kodu, ikinci bir boolean parametreye true değeri vererek çağırırsak, klasörde dosya_adi.uzanti dosyası varsa dosya_adi[1].uzanti dosyasına yazmayı deneyecek, eğer bu dosya da varsa, dosya_adi[2].uzanti dosyasına deneyecek, vs..

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti", true);

İşte kodumuz;

namespace ExtensionManager
{
	public static class Extensions
	{
		public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin)
		{
			return Dosya.Kaydet(Dizin, false);
		}

		public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin, bool UstuneYaz)
		{
			int DosyaSayac = 1;

			string _Dizin = Path.GetDirectoryName(Dizin);

			if (!Directory.Exists(_Dizin))
				Directory.CreateDirectory(_Dizin);

			int DosyaBoyu = Convert.ToInt32(Dosya.Length);
			string DosyaAdi = Path.GetFileName(Dosya.Name);

			Byte[] b = new Byte[DosyaBoyu];
			Dosya.Read(b, 0, DosyaBoyu);

			string root = Path.GetDirectoryName(Dizin) + "\\" + Path.GetFileNameWithoutExtension(Dizin);

			while (!UstuneYaz && File.Exists(Dizin))
				Dizin = root + "[" + DosyaSayac++.ToString() + "]" + Path.GetExtension(Dizin);

			File.WriteAllBytes(Dizin, b);

			return Path.GetFileName(Dizin);
		}
	}
}