Getdirectories | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar getdirectories

LINQ ile Dosya Sisteminde Sorgulama Yapmak

30 January 2010 Yorum yapılmamış

Yazdığımız uygulamalarda dosya sisteminde arama yapmaya ihtiyaç duyabiliriz. Bu durumda genelde döngüler yazarız. Peki LINQ kullanamaz mıyız? Üzerinde biraz çalıştıktan ve araştırma yaptıktan sonra, aşağıdaki kodu elde ettim;

private IEnumerable<FileInfo> DosyaListesi(DirectoryInfo KokDizin, string Uzanti, string DosyaAdiParcasi)
{
	foreach (var f in KokDizin.GetFiles().Where(Dosya => Dosya.Extension == Uzanti && Dosya.Name.Contains(DosyaAdiParcasi)))
		yield return f;

	foreach (DirectoryInfo d in KokDizin.GetDirectories())
		foreach (var f in DosyaListesi(d, Uzanti, DosyaAdiParcasi))
			yield return f;
}

Gördüğünüz gibi fonksiyon, parametre olarak aramaya başlanacak kök dizini, arama yapılacak dosyanın uzantısını ve dosya isminde bir parçayı alıyor, geriye FileInfo sınıfında liste döndürüyor.

İlk foreach döngüsünde kök dizinde parametre ile alınmış kriterlere göre arama yapılıyor ve yield anahtar kelimesi ile, bulunan her sonuç dönüş kümesine ekleniyor.

İkinci (ve üçüncü) foreach döngülerinde ise, recursive (kendini tekrarlamalı) olarak DosyaListesi() fonksiyonu kendi kendisini çağırarak, arama işlemini alt klasörlerde de yapıyor.