Explicit Fall Through | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar explicit fall through

C# switch ifadelerinde explicit fall through

11 January 2010 1 yorum

Explicit Fall Through : Uygulamanın ilgili değişkenin değerine göre, switch ifadesindeki case‘lerden uygun olana dallanması ve break görene kadar, koddan aşağı doğru, diğer case‘lere girerek ilerlemesidir.

C# dilinde switch ifadelerinde explicit fall through desteklenmez.

Bu yüzden aşağıdaki kod, derleme zamanında hata verecektir ve derlenmeyecektir.

switch(değişken)
{
	case 0:
		/// 0 durumda çalışacak kod
	case 1:
		/// hem 0, hem de 1 durumunda çalışacak kod
	case 2:
		/// hem 0, hem 1, hem de 2 durumunda çalışacak kod
		break;
}

Yukarıdaki kod parçasını C#’ta çalıştırmak istiyorsak, aşağıdaki gibi yazabiliriz;

switch(değişken)
{
	case 0:
		/// 0 durumda çalışacak kod
		goto case 1;
	case 1:
		/// hem 0, hem de 1 durumunda çalışacak kod
		goto case 2;
	case 2:
		/// hem 0, hem 1, hem de 2 durumunda çalışacak kod
		break;
}

Bu sayede, case’ler arasındaki akış açıkça belirtilmiş olur.