Exists | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar exists

C# ile Geçici Dosya (Temporary File) oluşturma sınıfı yazalım

13 July 2011 Yorum yapılmamış

Projelerimizde dosya sistemi üzerinde geçici olarak dosya oluşturma ve işimiz bittiğinde silme ihtiyacı hissedebiliriz.

Bu yazıyı okumadan önce Hem benzersiz hem de geçici dosya oluşturmanın en kolay yolu ve C# ile Geçici Dosya Oluşturmak başlıklı yazılarımı okumanızı öneririm.

Bu linkte bulduğum yöntemi çok kullanışlı buldum ve sizler (aynı zamanda kendim) için türkçeleştirdim;

public class TempFile : IDisposable
{
	public TempFile() : this(string.Empty)
	{ }

	private readonly string _tmpfile;

	public TempFile(string extension)
	{
		_tmpfile = Path.GetTempFileName();

		if (!string.IsNullOrEmpty(extension))
		{
			string newTmpFile = _tmpfile + extension;

			/// Yeni bir geçici dosya oluşturulur
			File.Create(newTmpFile, 0);
			/// Eski geçici dosya silinmediyse, silinir.
			File.Delete(_tmpfile);

			/// Yeni oluşturulan geçici dosya kullanıma hazır!
			_tmpfile = newTmpFile;
		}
	}

	public string FullPath
	{
		get { return _tmpfile; }
	}

	void IDisposable.Dispose()
	{
		if (!string.IsNullOrEmpty(_tmpfile) && File.Exists(_tmpfile))
		{
			File.Delete(_tmpfile);
		}
	}
}

Kullanımına örnek;

using(TempFile tmp = new TempFile(".dat")) /// dat uzantılı bir geçici dosya oluşturuluyor
{
	/// FullPath özelliğinden geçici dosyanın yolu ve dosya adı alınabilir;
	string filename = tmp.FullPath;
}

FileStream sınıfına Kaydet() ExtensionMethod’u yazalım

01 March 2010 Yorum yapılmamış

FileStream sınıfına yazacağımız Save() method’u sayesinde, aşağıdaki kodu kolaylıkla yazabilir olacağız. Üstelik bir tane de overload yazarak, varolan dosyanın üstüne yazmasını engelleyip, yeni bir dosya adı oluşturup yazma işlemine devam ettirebileceğiz.

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti");

Eğer aynı kodu, ikinci bir boolean parametreye true değeri vererek çağırırsak, klasörde dosya_adi.uzanti dosyası varsa dosya_adi[1].uzanti dosyasına yazmayı deneyecek, eğer bu dosya da varsa, dosya_adi[2].uzanti dosyasına deneyecek, vs..

fs.Kaydet("c:\\dosya_adi.uzanti", true);

İşte kodumuz;

namespace ExtensionManager
{
	public static class Extensions
	{
		public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin)
		{
			return Dosya.Kaydet(Dizin, false);
		}

		public static string Kaydet(this FileStream Dosya, string Dizin, bool UstuneYaz)
		{
			int DosyaSayac = 1;

			string _Dizin = Path.GetDirectoryName(Dizin);

			if (!Directory.Exists(_Dizin))
				Directory.CreateDirectory(_Dizin);

			int DosyaBoyu = Convert.ToInt32(Dosya.Length);
			string DosyaAdi = Path.GetFileName(Dosya.Name);

			Byte[] b = new Byte[DosyaBoyu];
			Dosya.Read(b, 0, DosyaBoyu);

			string root = Path.GetDirectoryName(Dizin) + "\\" + Path.GetFileNameWithoutExtension(Dizin);

			while (!UstuneYaz && File.Exists(Dizin))
				Dizin = root + "[" + DosyaSayac++.ToString() + "]" + Path.GetExtension(Dizin);

			File.WriteAllBytes(Dizin, b);

			return Path.GetFileName(Dizin);
		}
	}
}