Desktop | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar desktop

C# FolderBrowserDialog seçili dizini değiştirmek

04 September 2010 1 yorum

.Net ile FolderBrowserDialog sınıfı sayesinde, Dizin Seçme Dialog Penceresi oluşturabiliyoruz.

OpenFileDialog sınıfını kullanırak Dosya Seçme Dialog Kutusu açtıracağımız zaman, varsayılan dizini InitialDirectory özelliği ile belirleyebiliyoruz.

FolderBrowserDialog sınıfının InitialDirectory özelliği olmadığı için, varsayılan dizini bu özelliği ayarlayarak belirleyemiyoruz.

Fakat yardımımıza SelectedPath özelliği yetişiyor;

FolderBrowserDialog dialog = new FolderBrowserDialog();
dialog.Description = "Lütfen aşağıdaki listeden bir dizin seçiniz.";
dialog.RootFolder = Environment.SpecialFolder.Desktop;
dialog.SelectedPath = @"C:\Program Files";
if (dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
	Console.WriteLine(dialog.SelectedPath);
}

Örnek kodu çalıştırdığımızda aşağıdaki ekranı görmelisiniz;

CSharp Browse Folder Dialog