Delegate Method | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar delegate method

C# String Dizisini String Uzunluğuna Göre Sıralamak

19 August 2011 Yorum yapılmamış

Geliştirdiğimiz projelerde ekrana listeleyeceğimiz dizileri harf uzunluklarına göre sıralamak isteyebiliriz.

Bu makale ile, IEnumerable<string> tipinden değişkenlere bu özelliği nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz.

Öncelikle Extension Method‘umuzu static bir sınıf içerisine (ExtensionManager) yazmamız lazım;

public static class ExtensionManager
{
	public static IEnumerable<string> Sirala(this IEnumerable<string> Liste)
	{
		string[] strArray = Liste.ToArray<string>();
		Array.Sort(strArray, new Comparison<string>(delegate(string Kelime1, string Kelime2)
		{
			if (Kelime1 == null && Kelime2 == null)
			{
				return 0;
			}
			else if (Kelime1 == null)
			{
				return -1;
			}
			else if (Kelime2 == null)
			{
				return 1;
			}
			else
			{
				if (Kelime1.Length < Kelime2.Length)
					return -1;
				else if (Kelime1.Length > Kelime2.Length)
					return 1;
				else
					return Kelime1.CompareTo(Kelime2);
			}
		}));

		return strArray;
	}
}

Yukarıdaki kod’da Array sınıfının static Sort method’unu çağırıyoruz. Karşılaştırma koşulunu, ikinci parametre’de delegate method olarak yazıyoruz.

Kullanımı;

var Rakamlar = new List<string> { "12", "1", null, "2314", "55555", "123", "222" };

foreach (var Rakam in Rakamlar.Sirala())
{
	Console.WriteLine(Rakam);
}

Sonuç;

[null]
1
12
123
222
2314
55555

C# ile Network Activity Monitor yazalım

09 July 2010 4 yorum

Bilgisayarın network aktivitesini ölçmemiz gerektiğinde, bu görevi gerçekleştirecek bir yazılım geliştirebiliriz.

Yapmamız gereken Windows’un Performance Counter listesinden doğru sayaçları okumak. Bu yazımda böyle bir uygulama geliştireceğim.

Öncelikle bilgisayarda bulunan ağ arayüzlerinin listesini alalım;

string[] NetworkAdapter = new PerformanceCounterCategory("Network Interface").GetInstanceNames(); /// ağ arayüzlerinin listesi

Şimdi System.Diagnostics namespace’inde yeralan PerformanceCounter sınıfından yeni bir örnek çıkartıp, doğru sayaçlardan bilgi okuyabiliriz.

Bilgisayarın ağ üzerinden yaptığı download ve upload miktarını ölçmek için, Network Interface isimli Performance Counter‘ın Bytes Received ve Bytes Sent isimli sayaçlarını kullanacağız.

PerformanceCounter Download = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", NetworkAdapter[1]);
PerformanceCounter Upload = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", NetworkAdapter[1]);

NetworkChange sınıfının static üyelerinden NetworkAvailabilityChanged event‘ine bir delegate method atayarak, bilgisayarın ağ bağlantı durumunda değişiklik olunca farketmesini sağlayabiliriz.

Yazdığımız uygulamada her 10 saniye’de bir bilgisayarın download ve upload miktarını ekrana yazacak olalım;

Timer t = new Timer(10000); /// 10 saniye

NetworkChange.NetworkAvailabilityChanged += delegate(object _sender, NetworkAvailabilityEventArgs _e) { /// network durumu değiştiğinde
	if (_e.IsAvailable) /// eğer network ulaşılabilir duruma geldi ise
	{
		t.Start(); ///başla
	}
	else
	{
		t.Stop(); /// dur
	}
};

Timer nesnesinin Elapsed event‘inde de ekrana download ve upload miktarı bilgilerini yazacağız;

t.Elapsed += delegate(object _sender, ElapsedEventArgs _e) {
	Console.WriteLine("Download : {0} kb.\t\tUpload : {1} kb.", Download.NextValue(), Upload.NextValue()); /// ekrana download & upload miktarını yaz
};

Örnek uygulamanın tüm kodu;

using System;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Timers;
using System.Diagnostics;

class Program
{
	static void Main(string[] args)
	{
		string[] NetworkAdapter = new PerformanceCounterCategory("Network Interface").GetInstanceNames(); /// network kartlarının listesi

		PerformanceCounter Download = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Received/sec", NetworkAdapter[1]);
		PerformanceCounter Upload = new PerformanceCounter("Network Interface", "Bytes Sent/sec", NetworkAdapter[1]);

		Timer t = new Timer(10000); /// 10 saniye
		t.Elapsed += delegate(object _sender, ElapsedEventArgs _e) {
			Console.WriteLine("Download : {0} kb.\t\tUpload : {1} kb.", Download.NextValue(), Upload.NextValue()); /// ekrana download & upload miktarını yaz
		};

		NetworkChange.NetworkAvailabilityChanged += delegate(object _sender, NetworkAvailabilityEventArgs _e) { /// network durumu değiştiğinde
			if (_e.IsAvailable) /// eğer network ulaşılabilir duruma geldi ise
			{
				t.Start(); ///başla
			}
			else
			{
				t.Stop(); /// dur
			}
		};

		t.Start();

		Console.ReadLine();
	}
}