Dayofweek | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar dayofweek

C# ile iki tarih arasında belli bir günden kaç adet olduğunu bulmak

02 February 2013 Yorum yapılmamış

Geliştirdiğim projede iki tarih aralığında belirli bir günden kaç adet olduğunu bulmam gerekti.

Bunun için iki tarih arasındaki gün farkını alıp, bir tarih listesi oluşturmak için kullanıyorum, daha sonra tarih listesinin içinde istediğim gün’den kaç tane olduğunu sayıyorum.

Örneğin 2013 yılındaki Pazartesilerin adedi için;

var baslangic = new DateTime(2013, 1, 1);
var bitis = new DateTime(2013, 12, 31);
var toplamGun = (int)bitis.Subtract(baslangic).TotalDays + 1;

var tarihListe = Enumerable.Range(1, toplamGun).Select(e => baslangic.AddDays(e));

var gunAdet = tarihListe.Where(e => e.DayOfWeek == DayOfWeek.Monday).Count();

C# ile Tarihin Gününü Bulma

19 January 2010 Yorum yapılmamış

Uygulamanızda tarih göstereceğiniz ekranlarda, tarihin gününü de göstermek istersiniz. Hatta gün isimlerinin, kullanıcının dilinde olmasını istersiniz.

Öncelikle ilgili tarihin hangi güne geldiğini bulalım;

int gun1 = (int)DateTime.Now.DayOfWeek;
int gun2 = (int)DateTime.Now.AddMonth(-5).DayOfWeek;
int gun3 = (int)DateTime.Parse("2009-01-05").DayOfWeek;

Dikkat etmemiz gereken şey; DayOfWeek ilgili tarihin hangi güne denk geldiğini bulurken, Pazar gününü baz alır.

Uygulamayı kullanan kullanıcının kendi dilinde gün ismini bulmak için;

string gun1 = DateTime.Now.ToString("dddd");
string gun2 = DateTime.Now.DayOfWeek;
string gun3 = DateTime.Parse("2009-01-05").DayOfWeek;
string gun4 = CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat.DayNames[(int)DateTime.Now.DayOfWeek];

İlgili tarihin hangi güne geldiğini başka bir dilde bulmak için;

string gun5 = CultureInfo.GetCultureInfo("tr-TR").DateTimeFormat.DayNames[(int)DateTime.Now.DayOfWeek];
string gun6 = CultureInfo.GetCultureInfo("de-DE").DateTimeFormat.DayNames[(int)DateTime.Now.DayOfWeek];