Classesroot | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar classesroot

Dosya uzantısını uygulamanız ile ilişkilendirin

30 September 2010 4 yorum

Bir windows uygulaması geliştirdiniz ve uygulamanız belli uzantıdaki dosyalar üzerinde işlemler gerçekleştiriyor (Görüntüleme, Kaydetme, vs.)

Eğer ilgili uzantıdaki dosyaya çift tıklandığı zaman uygulamanızın açılmasını ve dosya üzerinde işlem yapmasını istiyorsanız, öncelikle dosya uzantısı ve uygulamanızı registry üzerinden birbiri ile ilişkilendirmelisiniz.

Aşağıdaki örnek kod sayesinde, eng uzantılı dosyaların uygulamanız ile ilişkilendirilmesini ve dosya ikonlarının sizin belirlediğiniz (icon.ico) olarak gözükmesini sağlayabilirsiniz;

Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(".eng").SetValue(null, "EnginDosyasi.eng");

RegistryKey rk = Registry.ClassesRoot.CreateSubKey("EnginDosyasi.eng");
rk.CreateSubKey("DefaultIcon").SetValue(null, Application.StartupPath + "\\icon.ico");
rk.CreateSubKey(@"shell\open\command").SetValue(null, "\"" + Application.ExecutablePath + "\" \"%1\"");

eng uzantılı bir dosyaya çift tıklandığında artık sizin uygulamanız açılacaktır.

Çift tıklandığı için uygulamanızı açtıran dosyaya, aşağıdaki kod satırı ile ulaşabilirsiniz;

public static void Main(string[] args)
{
	string Dosya = args[1];
}