Break | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar break

Euler – 10

10 February 2013 2 yorum

Euler serisinin onuncu yazısında, Project Euler’in 10. sorusunu çözeceğiz;

Orjinal Soru; The sum of the primes below 10 is 2 + 3 + 5 + 7 = 17

Find the sum of all the primes below two million
Türkçesi; 10'dan küçük asal sayıların toplamı 17'dir; 2 + 3 + 5 + 7 = 17

2.000.000'dan küçük tüm asal sayıların toplamını bulun

Önce siz çözmeyi deneyin, çözemezseniz Devamını oku…

Euler – 9

06 February 2013 1 yorum

Euler serisinin dokuzuncu yazısında, Project Euler’in 9. sorusunu çözeceğiz;

Orjinal Soru; A Pythagorean triplet is a set of three natural numbers, a b c

For which, a2 + b2 = c2

For example, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52

There exists exactly one Pythagorean triplet for which a + b + c = 1000

Find the product a x b x c
Türkçesi; Pisagor teoremindeki üç doğal sayı a b ve c'dir; a2 + b2 = c2

Örneğin, 32 + 42 = 9 + 16 = 25 = 52

a + b + c'nin 1000 değerine sahip olduğu tek bir Pisagor üçlüsü vardır

Bu üçlüyü bulup, a x b x c değerini hesaplayın

Önce siz çözmeyi deneyin, çözemezseniz Devamını oku…

Euler – 5

04 September 2010 2 yorum

Euler serisinin beşinci yazısında, Project Euler’in 5. sorusunu çözeceğiz;

Orijinal soru; 2520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.

What is the smallest positive number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20?

Türkçesi; 1’den 10’a kadar olan sayılara kalansız bölünebilen en küçük sayı 2520’dir.

1’den 20’ye kadar olan rakamların tamamına kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır?

Önce siz çözmeyi deneyin, çözemezseniz Devamını oku…

C# switch ifadelerinde explicit fall through

11 January 2010 1 yorum

Explicit Fall Through : Uygulamanın ilgili değişkenin değerine göre, switch ifadesindeki case‘lerden uygun olana dallanması ve break görene kadar, koddan aşağı doğru, diğer case‘lere girerek ilerlemesidir.

C# dilinde switch ifadelerinde explicit fall through desteklenmez.

Bu yüzden aşağıdaki kod, derleme zamanında hata verecektir ve derlenmeyecektir.

switch(değişken)
{
	case 0:
		/// 0 durumda çalışacak kod
	case 1:
		/// hem 0, hem de 1 durumunda çalışacak kod
	case 2:
		/// hem 0, hem 1, hem de 2 durumunda çalışacak kod
		break;
}

Yukarıdaki kod parçasını C#’ta çalıştırmak istiyorsak, aşağıdaki gibi yazabiliriz;

switch(değişken)
{
	case 0:
		/// 0 durumda çalışacak kod
		goto case 1;
	case 1:
		/// hem 0, hem de 1 durumunda çalışacak kod
		goto case 2;
	case 2:
		/// hem 0, hem 1, hem de 2 durumunda çalışacak kod
		break;
}

Bu sayede, case’ler arasındaki akış açıkça belirtilmiş olur.