Bigint | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar bigint

Sql Server COUNT ve COUNT_BIG Fonksiyonları

19 January 2010 Yorum yapılmamış

COUNT() sistem fonksiyonu, parametre olarak aldığı alandaki satır sayısını INT tipinde geri döndürür.

COUNT_BIG() sistem fonksiyonunun COUNT() fonksiyonundan farkı, elde ettiği sonucu BIGINT tipinde geri döndürmesidir.

INT veritipinin sınırları : -2^31 (-2,147,483,648) – 2^31-1 (2,147,483,647)

BIGINT veritipinin sınırları : -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) – 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)

Eğer elde edeceğiniz sonucun INT veritipinin sınırlarına sığmayacağını düşünüyorsanız, yapmanız gereken COUNT_BIG() fonksiyonunu kullanmaktır.