Addmonths | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

Etiketlenen yazılar addmonths

Ayın ilk ve son gününü bulmak için Extension Method

08 July 2010 Yorum yapılmamış

Özellikle raporlama uygulamalarında, aylık dönemlere ait sorgulama yapılırken ilgili ayın ilk ve son günlerinin bilinmesi gerekir.

C# uygulamamızda, yazacağımız basit iki tane extension method ile ayın ilk ve son günlerini bulan kodu basitleştirebiliriz.

public static class ExtensionMethods
{
	public static DateTime AyinIlkGunu(this DateTime dt)
	{
		return new DateTime(dt.Year, dt.Month, 1);
	}
 
	public static DateTime AyinSonGunu(this DateTime dt)
	{
		return dt.AyinIlkGunu().AddMonths(1).AddDays(-1);
	}
}

Extension Method‘ların kullanımı;

static void Main(string[] args)
{
	DateTime BuAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AyinIlkGunu();
	DateTime BuAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AyinSonGunu();

	DateTime GecenAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinIlkGunu();
	DateTime GecenAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinSonGunu();
}

Örnek kodun tamamı;

using System;

class Program
{
	static void Main(string[] args)
	{
		DateTime BuAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AyinIlkGunu();
		DateTime BuAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AyinSonGunu();

		DateTime GecenAy_BaslangicTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinIlkGunu();
		DateTime GecenAy_BitisTarihi = DateTime.Now.AddMonths(-1).AyinSonGunu();
  }
}

public static class ExtensionMethods
{
	public static DateTime AyinIlkGunu(this DateTime dt)
	{
		return new DateTime(dt.Year, dt.Month, 1);
	}

	public static DateTime AyinSonGunu(this DateTime dt)
	{
		return dt.AyinIlkGunu().AddMonths(1).AddDays(-1);
	}
}