June, 2014 | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

2014 June ayı için arşiv

Page CodeBehind dosyasını Universal App Shared Project içerisinde kullanmak

25 June 2014 Yorum yapılmamış

Universal App projesi oluşturduktan sonra Solution Explorer içerisine bakacak olursanız [ProjectName].Shared isimli bir projenin daha yer aldığını görürsünüz.

Shared Project içerisinde hem Windows Store, hem de Windows Phone projelerinizde ortak olarak kullanacağınız dosyaları barındırabiliyorsunuz.

Örneğin, App.xaml ve App.xaml.cs dosyaları Shared Project içerisinde oluşturuluyor ve hem Windows Store hem de Windows Phone projeleri tarafından ortak kullanılıyor.

Shared Project içerisinde Assets isminde bir dizin oluşturabilir ve iki projede de ortak kullanacağımız görsel dosyalarını, ses dosyalarını tek bir yerden yönetebiliriz.

Hatta Pages isminde bir dizin içerisinde, iki projede de ortak olacak ekranları oluşturabiliriz.

Bazı durumlarda bir ekranın her iki projede de aynı şekilde gözükmesini ama farklı davranmasını isteyebiliriz. Bu durumda ilgili ekranın xaml uzantılı dosyasını Shared Project içerisine, xaml.cs (CodeBehind) dosyalarını ise her projenin içerisine ayrı ayrı koyabiliriz.

Tam tersi durum da söz konusu olabilir, bir ekranın iki projede de farklı gözükmesini ama aynı şekilde davranmasını isteyebiliriz. Bu durumda da ilgili ekranın xaml uzantılı dosyalarını her projenin içerisinde, xaml.cs uzantılı (CodeBehind) dosyasını da Shared Project içerisinde oluşturabiliriz.

Shared Project içerisinde yer alan kod dosyalarında platform’a özel değişiklik yapmamız gerekiyorsa aşağıdaki örnekte gözüktüğü gibi kontroller yapabilmemiz mümkün;

#if WINDOWS_PHONE_APP
//Windows Phone platformunda çalışacak kodlar
#endif

#if WINDOWS_APP
//Windows platformunda çalışacak kodlar
#endif

Windows 8 uygulaması içerisinden fotoğraf ve video çekmek

10 June 2014 Yorum yapılmamış

Windows Store için geliştireceğimiz uygulama içerisinden fotoğraf ve video çekecek ve Fotoğraflar ve Videolar dizinlerine kaydedeceğiz.

Yeni oluşturduğumuz projenin Package.appxmanifest dosyasını açıyor ve Capabilities tabında yeralan Webcam, Videos Library, Pictures Library kutucuklarını işaretliyoruz. Böylece uygulamamızın çalışırken ihtiyaç duyacağı yetkileri kullanıcıdan talep edilmesini sağlıyoruz.

MainPage.xaml dosyasını açarak içerisine aşağıdaki xaml kodlarını ekleyelim ve ekranın altında bir AppBar gözükmesini, içerisinde bir adet StackPanel iki adette Button olmasını sağlayalım;

<Page.BottomAppBar>
	<AppBar>
		<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right">
			<Button Style="{StaticResource PhotoAppBarButtonStyle}" Click="PhotoButton_Click /">
			<Button Style="{StaticResource VideoAppBarButtonStyle}" Click="VideoButton_Click /">
		</StackPanel>
	</AppBar>
</Page.BottomAppBar>

Öncelikle PhotoButton_Click methodunun içini dolduralım;

private async void PhotoButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
	var camera = new CameraCaptureUI();

	var capture = await camera.CaptureFileAsync(CameraCaptureUIMode.Photo);

	if (capture != null)
	{
		var file = await KnownFolders.PicturesLibrary.CreateFileAsync(Guid.NewGuid().ToString("N") + ".jpg", CreationCollisionOption.ReplaceExisting);

		await capture.CopyAndReplaceAsync(file);
	}
}

İlk olarak CameraCaptureUI sınıfından yeni bir değişken oluşturup, CaptureFileAsync() methodunu çağırıyoruz, parametre olarak CameraCaptureUIMode.Photo değerini veriyoruz, böylece fotoğraf çekmek için gerekli hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz.

KnownFolders sınıfının PicturesLibrary özelliği sayesinde cihazın fotoğraf kütüphanesine erişiyoruz ve CreateFileAsync() methodunu kullanarak çekilen fotoğrafı kaydedebileceğimiz bir dosya oluşturuyoruz.

capture ismindeki değişkenin CopyAndReplaceAsync() methodu sayesinde webcam kullanılarak çekilen resmi kaydediyoruz.

Video çekimi yapacak VideoButton_Click methodunun içi PhotoButton_Click methoduna çok benziyor;

private async void VideoButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
	var camera = new CameraCaptureUI();

	var capture = await camera.CaptureFileAsync(CameraCaptureUIMode.Video);

	if (capture != null)
	{
		var file = await KnownFolders.VideosLibrary.CreateFileAsync(Guid.NewGuid().ToString("N") + ".wmv", CreationCollisionOption.ReplaceExisting);

		await capture.CopyAndReplaceAsync(file);
	}
}

Üç önemli değişiklik var;

  • camera değişkeninin CaptureFileAsync() methoduna parametre olarak CameraCaptureUIMode.Photo değeri yerine CameraCaptureUIMode.Video değerini veriyoruz
  • KnownFolders sınıfının PicturesLibrary özelliği yerine VideosLibrary özelliğini kullanıyoruz
  • CreateFileAsync() methoduna parametre olarak verdiğimiz dosya isminin uzantısını jpg yerine wmv yapıyoruz

Böylece Windows 8 uygulaması içerisinden hem fotoğraf hem video çekebilir ve uygun dizinlere kaydedilmesini sağlayabiliriz.