December, 2009 | Engin Polat'ın Windows, Web, Mobile ve Game içerikli programcılık sitesi

Arşiv

2009 December ayı için arşiv

C# ile Dizi Bölümleme

30 December 2009 Yorum yapılmamış

Bilgeadam’da öğrencilerimden birinin sorduğu soru üzerine, bir dizinin, belli sayıda elemanlardan oluşan alt dizilere bölünmesi ile ilgili aşağıdaki uygulamayı yazdım.

Uygulama şöyle çalışıyor; rastgele kelimelerden oluşan bir dizimiz var, bu diziyi, n elemanlı alt dizilere bölmek istiyoruz.

Hemen kolları sıvayalım ve kod yazmaya başlayalım.

Öncelikle rastgele kelime oluşturma fonksiyonunu yazalım;

const string Harfler = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
Random r = new Random();

public string RastgeleKelimeUret(int HarfAdet)
{
	char[] arrReturn = new char[HarfAdet];

	Parallel.For(0, HarfAdet, iLoop => {
		arrReturn[iLoop] = Harfler[r.Next(0, Harfler.Length - 1)];
	});

	return new string(arrReturn);
}

Bu fonksiyonu C# ile Dizi Karıştırma yazımdan hatırlayacaksınız. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak List<string> tipinde bir diziye 25 eleman dolduran kodumuzu yazalım;

List<string> BolunecekDizi = new List<string>();
Parallel.For(5, 25, iLoop => {
	BolunecekDizi.Add(RastgeleKelimeUret(iLoop));
});

Parallel For kullanarak Multi-Core ve Multi-Thread destekli kod yazdığımıza dikkat edelim. Bölümleme fonksiyonunu ExtensionMethod olarak yazacağız.

public static class ExtensionManager
{
	public static List<T>[] Bolumle<T>(this List<T> Dizi, int ParcaAdet)
	{
		if (Dizi == null)
			throw new Exception("Dizi boş olamaz..");

		if (ParcaAdet < 1)
			throw new Exception("Parça Adet 1'den küçük olamaz..");

		int DiziBoyu = (int)Math.Floor(Dizi.Count / (double)ParcaAdet) + 1;

		List<T>[] arrReturn = new List<T>[DiziBoyu];

		int Adim = 0;
		Parallel.For(0, Dizi.Count, iLoop => {
			if (iLoop % ParcaAdet == 0 && iLoop > 0)
				Adim += 1;

			if (arrReturn[Adim] == null)
				arrReturn[Adim] = new List<T>();

			arrReturn[Adim].Add(Dizi[iLoop]);
		});

		return arrReturn;
	}
}

Artık tek yapmamız gereken List<T> generic tipinde nesnelerde Bolumle() fonksiyonunu kullanmak olacak.

List<string>[] Bolumler = BolunecekDizi.Bolumle(3);

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

C# ile Image Crawler Uygulaması

29 December 2009 5 yorum

Daha önce yazdığımız C# ile WebCrawler Uygulamasına ek olarak, bu sefer, sayfadaki resimleri bulup, ekranda gösteren bir uygulama yazacağız.

Uygulamamız, bir web sayfasına bağlacak, sayfadaki img taglarının src değerlerini bir diziye dolduracak ve bu diziyi ekranda gösterecek. Dizi’den bir satır seçildiğinde, ilgili resmi ekrana getirecek.

Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturarak uygulamayı yazmaya başlayalım;

Bir web sayfasındaki resimleri bulmak için, List<string> tipinde değer döndüren ResimleriBul() isimli fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyon adres bilgisini parametre olarak alacak, sayfadaki her img tagının src özelliğini bir listeye ekleyecek. Geriye bu liste’yi döndürecek.

private List<string> ResimleriBul(string adres)
{
	List<string> arrReturn = new List<string>();

	WebRequest wr = WebRequest.Create(txtAdres.Text);
	WebResponse ws = wr.GetResponse();
	StreamReader sr = new StreamReader(ws.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
	string response = sr.ReadToEnd();
	sr.Close();
	ws.Close();

	string imageHtmlCode = "<img";
	string imageSrcCode = "src=\"";

	int index = response.IndexOf(imageHtmlCode);
	while (index != -1)
	{
		response = response.Substring(index);

		int tagSonu = response.IndexOf('>');
		int baslangic = response.IndexOf(imageSrcCode) + imageSrcCode.Length;
		int bitis = response.IndexOf('"', baslangic + 1);

		if (bitis > baslangic && baslangic < tagSonu)
			arrReturn.Add(response.Substring(baslangic, bitis - baslangic));

		if (imageHtmlCode.Length < response.Length)
			index = response.IndexOf(imageHtmlCode, imageHtmlCode.Length);
		else
			index = -1;
	}

	return arrReturn;
}

ResimleriBul butonunun Click olayında, ResimleriBul() fonksiyonunun döndürdüğü her öğe, ListBox kontrolüne dolduracak.

private void btnResimleriBul_Click(object sender, EventArgs e)
{
	lbResimListe.Items.Clear();

	foreach (string image in ResimleriBul(txtAdres.Text))
		lbResimListe.Items.Add(image);
}

Son olarak, ListBox’ın seçili elemanı her değiştiğinde, PictureBox’ta seçili resim gösterilecek.

private void lbResimListe_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
	pbResim.Load(lbResimListe.SelectedItem.ToString());
}

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

C# ile Dizi Karıştırma

29 December 2009 1 yorum

Bu yazımda, bir dizi’nin C# ile nasıl karıştırılacağı (shuffle edileceği) ile ilgili bir örnek yapacağım.

Aşağıdaki formu oluşturarak, hemen programlamaya başlayalım.

İlk ihtiyacımız olan şey, tabiiki bir Liste. Rastgele kelimelerden oluşan karışık bir liste oluşturmak için, aşağıdaki RastgeleKelimeUret fonksiyonunu yazalım.

const string Harfler = "1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
Random r = new Random();

public string RastgeleKelimeUret()
{
	char[] arrReturn = new char[15];

	Parallel.For(0, 15, iLoop => {
		arrReturn[iLoop] = Harfler[r.Next(0, Harfler.Length - 1)];
	});

	return new string(arrReturn);
}

Form’umuzun Load olayında, Parallel For yeteneklerinden faydalanarak, 15 harften oluşan 100 adet rastgele kelime üretiyoruz ve OrjinalListe isimli Generic Collection‘a dolduruyoruz.

private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
	Parallel.For(0, 100, iLoop => {
		OrjinalListe.Add(RastgeleKelimeUret());
	});

	lbOrjinalListe.BeginUpdate();

	for (int iLoop = 0; iLoop < OrjinalListe.Count; iLoop++)
		lbOrjinalListe.Items.Add(OrjinalListe[iLoop]);

	lbOrjinalListe.EndUpdate();
}

Karıştır butonunun Click olayında ise; OrjinalListe collection’ının ListeKaristir() fonksiyonunu kullanıyoruz.

private void btnKaristir_Click(object sender, EventArgs e)
{
	lbKaristirilmisListe.BeginUpdate();

	lbKaristirilmisListe.Items.Clear();

	List<string> KaristirilmisListe = OrjinalListe.ListeKaristir();

	for (int iLoop = 0; iLoop < KaristirilmisListe.Count; iLoop++)
		lbKaristirilmisListe.Items.Add(KaristirilmisListe[iLoop]);

	lbKaristirilmisListe.EndUpdate();
}

Generic dizilerde ListeKaristir() isminde bir fonksiyon bulunmaz. Nereden geliyor bu fonksiyon?

public static class ExtensionManager
{
	private static Random r = new Random();

	public static List<T> ListeKaristir<T>(this List<T> Liste)
	{
		List<T> tmpList = Liste.GetRange(0, Liste.Count);
		List<T> arrReturn = new List<T>();

		while (tmpList.Count > 0)
		{
			int rastgele = r.Next(0, tmpList.Count);
			arrReturn.Add(tmpList[rastgele]);
			tmpList.RemoveAt(rastgele);
		}

		return arrReturn;
	}
}

ExtensionManager isimli static class‘ın içerisine yazdığım ListeKaristir<T> fonksiyonundan geliyor. İlk parametreye eklediğim this anahtar kelimesine dikkat edelim. Bu sayede, List<T> yapısında olan tüm nesnelerde ListeKaristir() fonksiyonunun çalışmasını sağlamış olduk.

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

C# ile Google Url Kısaltma Servisini Kullanmak

29 December 2009 9 yorum

Adres kısaltma servisleri ile uzun internet linklerini kısaltmak mümkündür. İnternette birçok adres kısaltma servisi şu anda hizmet vermektedir. Birkaç tanesine örnek olarak;

Facebook adres kısaltma servisleri listesine http://fb.me ile katıldı.

Tabii Google’da boş durmadı ve hemen kolları sıvayarak adres kısaltma servisi http://goo.gl duyurdu.

Bu yazımda, C# ile bu servisi nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım.

Öncelikle ekranımızı aşağıdaki resimdeki gibi tasarlayalım;

Uygulamanın anahtar parçası, Kısalt butonunun Click olayında gerçekleşiyor. Google Url Shortener servisini kullanmak için http://ggl-shortener.appspot.com adresine url parametresi ile kısaltılmak istenen adres geçilmeli.

Biz bunu şöyle gerçekleştireceğiz;

WebRequest wr = WebRequest.Create(string.Format("http://ggl-shortener.appspot.com/?url={0}", txtAdres.Text));
WebResponse ws = wr.GetResponse();
StreamReader sr = new StreamReader(ws.GetResponseStream(), Encoding.UTF8);
string response = sr.ReadToEnd();
sr.Close();
ws.Close();

Dönen JSON sonucu, çok kısa ve basit olduğu için basit bir Temizle fonksiyonuna sokacağız,

private string Temizle(string Metin, string Temizlenecek)
{
string oReturn = Metin;

foreach (char c in Temizlenecek)
	oReturn = oReturn.Replace(c.ToString(), string.Empty);

return oReturn.Replace("short_url:", "").Trim();
}

Böylece, Kısalt butonunun Click olayına şu satırları da ekleyebiliriz;

lblAdres.Text = txtAdres.Text;
lblKisaAdres.Text = Temizle(response, "{ }\\,;\"");

Artık tek yapmamız gereken, uygulamayı çalıştırmak ve bir adres girip, Kısalt butonuna tıklamak;

Uygulamanın kaynak kodlarını buradan indirebilirsiniz.

Kısa Sınav – 10

25 December 2009 Yorum yapılmamış

ASP.Net ile web uygulaması geliştiriyorsunuz.

web.config dosyası içerisine, ConnectionString’lerinizi yazdınız.

Güvenlik endişelerinden dolayı, web.config dosyanızın ConnectionStrings alanını şifrelemek istiyorsunuz.

Konfigürasyon dosyasını şifrelemek için hangi .Net tool’unu kullanmalısınız?

  • caspol.exe
  • installutil.exe
  • aspnet_compiler.exe
  • aspnet_regiis.exe

Sorunun doğru cevabı için; Devamını oku…